Aktualności

Szkolili policjantów z procedur „Niebieskie Karty”

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej był organizatorem seminarium szkoleniowego poświęconego roli policjanta w realizacji procedury „Niebieskie Karty” i współpracy z zespołem interdyscyplinarnym.

W otwarciu seminarium uczestniczył Artur Pozorek, Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i insp. Marek Świszcz, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. W intensywnym szkoleniu uczestniczyło 54 osoby, policjanci oraz członkowie zespołów interdyscyplinarnych, które koordynują w komendach powiatowych i miejskich policji garnizonu mazowieckiego problematykę dotyczącą działań pomocowych związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

W seminarium udział wzięła ponadto Elżbieta Szczykutowicz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, która omówiła tematykę procedury „Niebieskie Karty” oczami koordynatora przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Całość warsztatów koordynowała Anna Wiechcińska – Szymańska ze Stowarzyszenia Niebieska Linia.

Wśród tematyki poruszanej podczas szkolenia znalazła się praca ze sprawcami i osobami doznającymi przemocy, zasady tworzenia indywidualnego planu pomocy rodzinie w ramach procedury NK, czy też zastosowanie art. 207 kodeksu karnego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Spotkanie w ramach seminarium przyczyniło się do poszerzenia wiedzy zawodowej wśród policjantów i zacieśnienia współpracy między instytucjami samorządowymi oraz stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy domowej.

 

Autor: podinsp Wojciech Madej/Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony