Aktualności

Konferencja antydopalaczowa w Ciechanowie

Data publikacji 17.11.2017

Wczoraj w Ciechanowie odbyła się konferencja pod hasłem „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”, zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie. Tematy poruszane podczas konferencji były związane ze skalą zagrożenia środkami psychoaktywnymi, sposobami, metodami przeciwdziałania zagrożeniom uzależnienia czy uwarunkowaniami prawnymi.

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii profilaktycznej z dyrektorami szkół, pedagogami, psychologami oraz nauczycielami koordynującymi sprawy pomocy psychologiczno - pedagogicznej, którzy pracują w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach branżowych, gimnazjach i szkołach podstawowych na terenie powiatów subregionu ciechanowskiego (powiat ciechanowski, mławski, pułtuski, płoński i żuromiński).

Konferencję otworzyli Jacek Zawiśliński z ciechanowskiej delagatury Kuratorium Oświaty oraz Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Grzegorz Grabowski.

Prelegentami podczas konferencji byli policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, podkom. Irmina Małek-Przepiórka i sierż. szt. Ewa Jaworska oraz Krzysztof Sadowski z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ciechanowie, sędzia Jolanta Kołakowska Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego w Ciechanowie, psycholog Irena Mydlarz i pedagog Wioletta Gębala, oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. Prowadzącym Konferencję była Lucyna Witczak, starszy wizytator w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Delegatura w Ciechanowie.

Tematy poruszane podczas konferencji były związane ze skalą zagrożenia środkami psychoaktywnymi, sposobami, metodami przeciwdziałania zagrożeniom uzależnienia czy uwarunkowaniami prawnymi. Przedstawiciele instytucji uczestniczących w konferencji omawiali nie tylko działania, jakie są w tym zakresie podejmowane, ale także przybliżali problem, w celu jego kompleksowego poznania. Podkreslano, że różne instytucje muszą ze sobą współdziałać, a programy profilaktyczne trzeba wprowadzać już od najmłodszych lat życia dziecka, aby uzyskać wymierne efekty. Tak można było by podsumować konferencję.

Konferencja to początek działań jakie będą podejmowane na terenie Mazowsza w ramach kampanii profilaktycznej „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”. Jacek Zawiśliński z Kuratorium Oświaty przedstawił harmonogram działań jakie będą realizowane przez cały rok szkolny 2017/2018. Wśród tych odbędą się m.in. szkolenia, prelekcje i debaty. Szkolenia i prelekcje będą adresowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz do rodziców. Dodatkowo szkoły będą ogłaszały konkursy tematycznie związane z zapobieganiem zjawisku narkomanii.

 

Autor: kom. Jolanta Bym/AC

Powrót na górę strony