Aktualności

„NARKOTYKI, DOPALACZE – NIE TĘDY DROGA!” - konferencja naukowa organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie

Data publikacji 02.11.2017

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie rozpoczyna Kampanię „ Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga”. Kampania na terenie województwa mazowieckiego rozpocznie się w najbliższy wtorek (07.11) w Radomiu.

Wiedza młodych ludzi na temat różnego rodzaju środków psychoaktywnych, chociaż znacznie szersza od wiedzy osób dorosłych, przeważnie opiera się na mitach krążących wśród rówieśników. Młodzi ludzie z reguły zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw wynikających z zażywania narkotyków, wychodzą jednak z założenia, że potrafią nad tym zapanować. Rozbieżność w spostrzeganiu problemu uzależnień przez młodzież i dorosłych, brak rzetelnej wiedzy, lęk wywołany przez różne środki utrudniają dorosłym dyskusję z młodzieżą, a tym samym możliwość oddziaływań wychowawczych. Ponadto coraz więcej młodzieży, ich rodziców i wychowawców potrzebuje profesjonalnej pomocy związanej z problemami wieku dorastania oraz nadużywaniem środków psychoaktywnych.

Wychodząc naprzeciw tym problemom Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz w partnerstwie z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu rozpoczyna Kampanię „ Narkotyki, dopalacze? Nie tędy droga”.

Kampania dedykowana jest do grona pedagogicznego, rodziców oraz młodzieży. Przeciwstawia się negatywnym zachowaniom i zachęca do większej aktywności instytucje oraz podmioty, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Działania mają na celu zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli i rodziców o zagrożeniach związanych z narkotykami i dopalaczami oraz o instytucjach niosących pomoc. Natomiast w środowisku młodzieży szkolnej mają wpłynąć na kształtowanie świadomości na temat negatywnego wpływu środków odurzających na funkcjonowanie organizmu człowieka i skutkach prawnych z tym związanych.

Istotnym elementem tych działań jest prowadzenie aktywnej profilaktyki ukierunkowanej na rozwijanie wśród młodzieży odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za rówieśników. Jednocześnie jest to odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie szkół na nowoczesną i samorealizującą formę prowadzenia edukacji, z nastawieniem na zagrożenia i przeciwdziałanie im.

Kampania na terenie województwa mazowieckiego rozpocznie się w dniu 07 listopada 2017r. podczas konferencji organizowanej w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Konferencja otwierać będzie cykl spotkań regionalnych w Delegaturach podległych Kuratorium Oświaty w Warszawie, rad pedagogicznych, wywiadówek oraz debat międzyszkolnych w szkołach województwa mazowieckiego.

 

Pliki do pobrania

  • 153.09 KB
Powrót na górę strony