Aktualności

Funkcjonariusze Straży Granicznej oddali krew potrzebującemu policjantowi

Prawie 11 litrów krwi udało się zebrać funkcjonariuszom i pracownikom z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach akcji zorganizowanej przez Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG, który włączył się w akcję zbiórki krwi dla rannego policjanta z KPP w Zwoleniu. Dziękujemy!

Autobus z Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie stanął wczoraj na terenie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wszystkie osoby, które chciały oddać krew musiały przejść badania lekarskie i po uzyskaniu akceptacji personelu medycznego mogli oddać ten bezcenny lek, który ratuje ludzkie życie. Była to druga tym roku akcja zorganizowana przez Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w ramach istniejącego Klubu HDK PCK „Legion” oraz wsparcia Komendanta Nadwiślańskiego OSG płk. SG Andrzeja Rytwińskiego. Jak widać po ilości oddanej krwi cieszy się ona dużym zainteresowaniem. W sumie przez okres 2 lat udało się zebrać około 100 litrów krwi.

Wspólnie z kolegami ze Straży Granicznej krew oddał Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Woj. Mazowieckiego w Radomiu Rafał Kruk. Krew oddał również Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG Robert Lis. Podczas akcji odbyły się również zapisy do bazy dawców szpiku. Do bazy dawców szpiku zgłosiło się dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej chętnych nieść pomoc chorym na leukemię. Wszystkim osobom uczestniczącym i wspierającym akcję zbiórki krwi oraz wspomagania budowania bazy dawców szpiku zorganizowaną przez ZO NSZZ FSG przy Nadwiślańskim OSG serdecznie dziękujemy i zapraszamy o wzięcia udziału w kolejnych akcjach. Specjalne podziękowania organizatorzy zbiórki skierowali do Alicji Cichawy z agencji reklamowej „Nmedia”, która wsparła akcję fundując gadżety dla krwiodawców.

 

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej/RJ

  • Funkcjonariusze Straży Granicznej oddali krew potrzebującemu policjantowi
  • Funkcjonariusze Straży Granicznej oddali krew potrzebującemu policjantowi
  • Funkcjonariusze Straży Granicznej oddali krew potrzebującemu policjantowi
Powrót na górę strony