Aktualności

Odprawa roczna służb prewencyjnych garnizonu mazowieckiego Policji

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się odprawa roczna służb prewencyjnych garnizonu mazowieckiego. W odprawie wzięli udział dowódcy SPPP w Radomiu, komendanci, naczelnicy wydziałów prewencji i sztabów komend miejskich i powiatowych oraz Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Odprawę dla wszystkich uczestników rozpoczął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Marek Świszcz omawiając najważniejsze aspekty pracy Policji w garnizonie mazowieckim i kierunki działań skierowane do kadry kierowniczej, kładąc nacisk na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez: zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, odtwarzanie zlikwidowanych posterunków, wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, skuteczniejsze wykorzystanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizację programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Następnie uczestnicy, w trzech panelach wykładowych, omówili m.in.: strategię KWP zs. w Radomiu, organizację służby patrolowej i obchodowej, rolę dzielnicowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, profilaktykę społeczna, funkcjonowanie karty weryfikacji zagrożeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, skuteczność działań Policji w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie, a także wydawanie pozwoleń na broń.

Policjanci wnioskowali o stałe i efektywne prowadzenie szkoleń i instruktaży na szczeblu KWP celem wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości oraz zwiększenia skuteczności działań Policji garnizonu mazowieckiego.

Przeprowadzona odprawa w CSP Legionowie, ugruntowała stałą współpracę pomiędzy policjantami funkcyjnymi garnizonu mazowieckiego i przyczyniła się do wzrostu poziomu wiedzy zawodowej, co bezpośrednio przełoży się w jednostkach Policji na optymalną organizację służby skutkującą wzrostem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

  • Odprawa roczna służb prewencyjnych garnizonu mazowieckiego Policji
  • Odprawa roczna służb prewencyjnych garnizonu mazowieckiego Policji
  • Odprawa roczna służb prewencyjnych garnizonu mazowieckiego Policji
Powrót na górę strony