Wydział Kryminalny - Kierownictwo - KPP w Zwoleniu

Kierownictwo

Wydział Kryminalny

Wydział  Kryminalny 

tel.  48 676 72 16


Naczelnik Wydziału Kryminalnego nadkom. Przemysław Szaruga


Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego podkom. Daniel Kiljan

Powrót na górę strony