Struktura organizacyjna KPP Zwoleń - Struktura organizacyjna - KPP w Zwoleniu

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KPP Zwoleń

Centrala - Dyżurny  Komendy Powiatowej Policji  w Zwoleniu 
tel. 48 676 72 00  fax 48 676 72 45

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu
Magdalena Korczak   tel. 48 676 72 01

Wydział  Kryminalny  tel.  48 676 72 16

nadkom. Przemysław Szaruga- Naczelnik 
podkom. Daniel Kiljan - Z-ca Naczelnika

Zespół Operacyjno Rozpoznawczy  tel.  48 676 72 05
Zespół Dochodzeniowo Śledczy  tel.  48 676 72 16
Zespół Techniki Kryminalistycznej  tel.  48 676 72 26
Zespół Statystyki Przestępczości  tel.  48 676 72 16, tel.  48 676 72 39
Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją tel.  48 676 72 10

Wydział Prewencji
nadkom. Robert Kaca  - Naczelnik Wydziału   tel.  48 676 72 34

Zespół  Dyżurnych tel.  48 676 72 00
Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp.szt.  Anna Gruszka tel. 48 676 72 31
Kierownik Referatu Patrolowo - Interwencyjnego kom. Damian Pawełek tel. 48 676 72 42
Zespół do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii tel. 48 676 72 27
Jednoosobowe Stanowisko ds. Wykroczeń tel. 48 676 72 24
Jednoosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego tel. 48 676 72 28

Wydział  Ruchu  Drogowego 
asp. szt. Waldemar Kucharczyk - Naczelnik WRD  tel.  48  676 72 07

Posterunek Policji w Kazanowie
Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów

godz. urzędowania 8.00 - 16.00
asp. szt. Jan Gogacz -  Kierownik Posterunku  tel. 48  676 73 00,   601-165-498

dzielnicowi:
rejon gm. Tczów - asp. sz. Dariusz Chołuj tel. 519-035-365
rejon gm. Kazanów – mł. asp.  Anna Posłuszna tel. 519-035-363

Zespół Wspomagający
Agnieszka Kołdej    - inspektor  tel. 48 676 72 12
Elżbieta Kozińska   - inspektor  tel. 48 676 72 15
Alicja Zagożdżon     - inspektor  tel. 48 676 72 40
Grzegorz Nowak      - inspektor  tel. 48 676 72 43
Anna Kuba               - specjalista tel. 48 676 72 09

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Halina Narożnik - tel. 48 676 72 03

Kierownik Kancelarii Tajnej
 - Joanna Wrochna tel.  48 676 72 03

Jednoosobowe  Stanowisko  ds. Prasowo- Informacyjnych 
asp. Krzysztof Gregorczyk   tel. 48 676 72 43, kom. 600 273 547

Powrót na górę strony