Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu - Kierownictwo - KPP w Zwoleniu

Kierownictwo

Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

p.o. Komendant Powiatowy Policji
w Zwoleniu

 kom. Mariusz Medwecki