Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu - Kierownictwo - KPP w Zwoleniu

Kierownictwo

Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu

Komendant Powiatowy Policji
w Zwoleniu

 mł. insp. Jarosław Popczyński

 

 

 

 

  I  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

  w Zwoleniu

mł. insp. Krzysztof Szczudło