Konferencja „Agresja i przemoc – przyczyny i sposoby redukowania” - Akcje profilaktyczne - KPP w Węgrowie

Akcje profilaktyczne

Konferencja „Agresja i przemoc – przyczyny i sposoby redukowania”

Data publikacji 27.03.2017

23 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyła się V konferencja pod nazwą „Agresja i przemoc – przyczyny i sposoby redukowania”, która została zorganizowana przez Starostwo Powiatowe, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendę Powiatową Policji w Węgrowie.

Konferencja  „Agresja i przemoc – przyczyny i sposoby redukowania”, zorganizowana została przez Starostwo Powiatowe, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendę Powiatową Policji w Węgrowie. Pedagodzy, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych a także przedstawiciele miejskich/gminnych ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy i przedstawiciele służby zdrowia spotkali się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego by rozmawiać o zjawisku agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Konferencję otworzyła Wicestarosta Powiatu Węgrowskiego Halina Ulińska. Następnie  głos zabrała Pani Agata Krupa-Berbeć, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgrowie przedstawiając zebranym prezentację na temat: „Agresja i sposoby jej zapobiegania”. Uczestnicy mogli także wysłuchać prelekcji Pani  Anny Kordaczuk, psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  w Węgrowie. Tematem wystąpienia była „Kradzież tożsamości, Cyberstalking, Flaming, Happy Slapping”. Ostatnim zagadnieniem zajęła się funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji  w Węgrowie sierż. szt. Anna Maliszewska. Omówiła zasady współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży.

 

 

Wnioski, które nasunęły  podczas konferencji, to:

  1. Szkolenie i edukacja rad pedagogicznych oraz rodziców i uczniów z zakresu radzenia sobie ze stresem, metod zapobiegania agresji;
  2. Informowanie rad pedagogicznych i rodziców odnośnie zagrożeń płynących z Internetu (niebezpieczne portale, gry);
  3. Zachęcanie dzieci i młodzieży do brania udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania, umożliwiających osiąganie sukcesów, rozładowywanie emocji;
  4. Angażowanie psychologów i pedagogów (w tym z zewnętrznych instytucji) na spotkania z rodzicami, przedstawianie zagrożeń jakie wiążą się z mediami społecznościowymi, nauka metod i sposobów kontroli rodzicielskiej przeglądanych stron;
  5. Wprowadzanie kontrollingu, blokad treści niepożądanych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży;
  6. Zaangażowanie nauczycieli informatyki do rozszerzania zajęć o tematy dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeniach płynących z Internetu;
  7. Wnikliwa obserwacja uczniów przez wszystkich pracowników szkoły, wymiana informacji i spostrzeżeń odnośnie niepokojących zachowań, szybkie reagowanie na niepokojące zmiany w zachowaniu;
  8. Konsekwentne działania względem sprawców zachowań agresywnych.

 sierż. szt. Anna Maliszewska

foto. J. Baum

 

Powrót na górę strony