KPP w Węgrowie - Jednostki podległe KPP w Węgrowie - KPP w Węgrowie

Jednostki podległe KPP w Węgrowie

KPP w Węgrowie

Data publikacji 23.11.2016

 


KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W WĘGROWIE

ul. Józefa Piłsudskiego 6

07-100 Węgrów

email: kppwegrow@ra.policja.gov.pl

bip.kppwegrow@ra.policja.gov.pl


Oficer dyżurny:

tel.(25) 792 12 00

fax (25) 792 12 01

Oficer dyżurny KP w Łochowie

tel. (25) 675 65 00

887-884-548

Sekretariat:

tel.(25) 792 12 60

fax (25) 792 12 34


Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

sierż. sztab. Monika Księżopolska

tel. (25) 792 12 45, 606 464 061

email: prasowy.kppwegrow@mazowiecka.policja.gov.pl


  Naczelnik Wydziału Kryminalnego

 asp. sztab. Piotr Próchnicki

tel.(25) 792 12 66

 Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

podkom. Krzysztof Makowiecki

tel. (25) 792 12 65


  Naczelnik Wydziału Prewencji

asp.sztab. Jerzy Bolesta

tel.(25) 792 12 68

  Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

asp. sztab. Andrzej Deja

tel. (25) 792 12 64


 Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp.sztab. Krzysztof Połaski

tel. (25) 792 13 03


 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

podinsp. Krzysztof Gromek

tel. (25) 792 12 63


Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

tel. (25) 792 12 09


Kierownik Referatu Wspomagającego

Mariola Kowalczyk

tel. (25) 792 12 21

 Finanse, Zaopatrzenie, Transport

tel. (25) 792 12 67

 Kadry i Szkolenia

tel. (25) 792 12 09, 792 12 08


 Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. (25) 792 12 26


Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków

podkom. Marcin Góral

tel. (25) 792 12 45


Powrót na górę strony