Cele działań priorytetowych dzielnicowych - Działania priorytetowe dzielnicowych - KPP w Węgrowie

Działania priorytetowe dzielnicowych

Cele działań priorytetowych dzielnicowych

Data publikacji 21.03.2018

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w okresie od początku lipca 2018 roku do końca grudnia br. dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie realizują plan działania priorytetowego dla poszczególnych rejonów służbowych.

Celem działań priorytetowych jest wskazanie istotnych problemów w danym rejonie służbowym dzielnicowego oraz dążenie do skutecznej eliminacji zagrożenia bądź jego zminimalizowania.

 

Jest to narzędzie, którego celem jest uspołecznienie zadań realizowanych przez dzielnicowych i ma służyć zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem, dla skutecznego współdziałania z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie.

 

Zadania jakie  realizują w I półroczu 2020 roku dzielnicowi  na terenie powiatu węgrowskiego w poszczególnych rejonach przedstawiają się w następujący sposób:

 

Rej. Nr 1 – asp. szt. Daniel Słowik – Ograniczenie liczby przypadków spożywania alkoholu i nieobyczajnych wybraków , w rejonie bloku przy ul. Krasińskiego 3.

Rej. Nr 2 – st. sierż. Daniel Dziedzic– Ograniczenie liczby przypadków spożywania alkoholu, uszkodzeń mienia, zakłócania ładu i porządku i kradzieży w rejonie sklepu całodobowego przy ul. Gdańskiej 11

Rej. Nr 3 –  mł. asp. Sebastian Domański – Wyeliminowanie parkowania pojazdów w miejscu do tego nie wyznaczonym na pasie zieleni w rejonie bloku przy ul. 11 - Listopada 4.

Rej. Nr 4 –  st. sierż. Przemysław Ostrowski – Wyeliminowanie przypadków samowolnego poruszania się zwierząt domowych po drogach publicznych w miejscowości Tończa.

Rej. Nr 5 – mł. asp. Marcin Mikołajczuk – Ograniczenie liczby przypadków spożywania alkoholu w  miejscach niedozwolonych z uwagą na rejon sklepu w miejscowości Jarnice.

Rej. Nr 6 – asp. szt. Mariusz Świętochowski – ograniczenie liczby przypadków spożywania alkoholu w rejonie ul. Warszawskiej i budynku OSP w miejscowości Grębków.

Rej.  Nr  7 – asp. szt. Mirosław Zawadzki – Wyeliminowanie przypadków samowolnego przemieszczania się psów w parku w miejscowości Miedzna przy. ul. Orzeszkowej.

Rej. Nr 8 – mł. asp. Wojciech Olton – Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonach sklepów, ujawnianie wykroczeń z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w rejonie sklepów w miejscowościach Korytnica, Roguszyn,Trawy i Kupce

Rej. Nr 9 – asp. szt. Waldemar Siwiecki – Ograniczenie liczby przypadków spożywania alkoholu oraz zaśmiecania  w rejonie przystanku PKS, budynku remizy OSP w miejscowości Zieleniec.

Rej. Nr 10 – asp. szt. Wojciech Grzybowski –Przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu w rejonie stacji paliw w m. Stoczek

Rej. Nr 11 – asp. Grzegorz Kałuski -Dążenie do wyeliminowania przypadków poruszania się psów po m.Filipy i Orzechów bez opieki i nadzoru ich właścicieli

Rej. Nr 12 – sierż. szt. Marzena Wójcik – Częściowe bądź całkowite wyeliminowanie popełnianych wykroczeń przez pojazdy ciężarowe parkujących w rejonie zatoki postojowej przy ul. Al. Łochowska 69-77, Kolejowej i Długiej w Łochowie.

Rej. Nr 13 – mł. asp. Jacek Kołodziejak – Wyeliminowanie osób dopuszczających się  zaśmiecania,  spożywania alkoholu w rejonie sklepów i przystanku autobusowego w miejscowości Kamionna.

Rej. Nr 14 – mł. asp. Łukasz Solka -Zmniejszenie liczby  przypadków spożywania alkoholu, zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego, wybryków chuligańskich w rejonie sklepu spożywczego w Jasiorówce.

Rej. Nr 15 – st. asp. Marcin Styś – Niedopuszczanie do popełniania wybryków chuligańskich, zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego, zaśmiecania, spożywania alkoholu i palenia tytoniu w miejscach objętych zakazem oraz kradzieży mienia w rejonie bloku w miejscowości Ostrówek ul. Zwycięstwa 72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony