Widzę - Rozmawiam – Reaguję - Aktualności - KMP w Siedlcach

Aktualności

Widzę - Rozmawiam – Reaguję

Data publikacji 12.06.2019

Po taką nazwą od roku 2014 Komenda Miejska Policji w Siedlcach współdziałając z IPA Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Region Siedlce, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach, Szkołą Podstawową nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach prowadzi Kampanię dotycząca ochrony młodzieży przed zagrożeniami współczesności. Podsumowaniem wspomnianego przedsięwzięcia była konferencja, która odbyła się wczoraj ( 11.06 ) w Centrum Kultury i Sztuki im.A.Meżeryckiego w Siedlcach

Temat zagrożeń na które narażona jest młodzież  nie znika w Siedlcach z pola zainteresowania. Konferencja została zorganizowana pod patronatem  Prezydenta Miasta Siedlce - Pana Andrzeja Sitnika oraz Wójta Gminy Siedlce -  Pana Henryka Brodowskiego. Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na kolejne, wciąż pojawiające się zagrożenia, na  które  rodzice i opiekunowie powinni umieć  odpowiednio reagować. Poza problemami związanymi z uzależnieniami od  alkoholu i narkotyków w tym roku przedstawiliśmy także te związane z fonoholizmem i cyberprzemocą oraz   agresją w środowisku  szkolnym. Konferencję prowadziła p.Edyta Biarda – Dyrektor  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach .  Z  referatami wystąpili specjaliści zajmujący się poruszaną tematyką. Dr Aleksandra Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego   zapoznała zgromadzonych z  zagrożeniami  związanymi ze smartfonem – fonoholizmem i cyberprzemocą. Psycholog Maria  Rotkiel  omówiła wyrażanie  emocji w relacjach  rodzic – dziecko - nauczyciel. Funkcjonariusz  Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach  asp.szt.Sławomir Stefaniak  przygotował referat pt „ Agresja-przemoc-dręczenie   O niepokojących zjawiskach w środowisku szkolnym”. Natomiast  koordynatorki  kampanii p. Elżbieta Cała , p. Maria Lech i p. Monika Mikołajczyk  przedstawiły wyniki ankiet prowadzonych wśród grupy prawie 2000 uczniów dotyczących m.in. styczności młodzieży z narkotykami. We wszystkich organizowanych w trakcie Kampanii konferencjach biorą udział przedstawiciele szkół (nauczyciele i rodzice), instytucji z terenu miasta oraz gminy Siedlce pracownicy instytucji samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, przedstawiciele służb mundurowych oraz stowarzyszeń. We wczorajszej konferencji uczestniczyło prawie 300 osób.  Prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Należy podkreślić, że  konferencja to jedynie  podsumowanie działań podejmowanych  w ramach przedmiotowej Kampanii, które stanowią spotkania z uczniami, ale także radami pedagogicznymi oraz rodzicami. Spotkania  odbywały się  zarówno w placówkach oświatowych na terenie miasta,  jak również na terenie  gminy Siedlce .Ogółem  wzięło w nich udział ok. 2700 uczniów.

autor.kom. Agnieszka Świerczewska
KMP Siedlce

Powrót na górę strony