Oferta pracy - Aktualności - KPP w Sierpcu

Aktualności

Oferta pracy

Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu poszukuje kandydatów na stanowisko: magazynier.

Wymiar etatu: 100%  - na zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy: KPP w Sierpcu 

Główne obowiązki:

  1. prowadzenie podręcznych magazynów materiałów biurowych i czystości oraz ich ewidencji,
  2. wykonywanie drobnych napraw i prac konserwatorskich w pomieszczeniach i budynku KPP w Sierpcu i w podległych komórkach organizacyjnych  oraz prac porządkowych na terenie komendy,
  3. prowadzenie ewidencji i obsługa środków transportu

Wykształcenie:

Zawodowe, mile widziane średnie.

 

Wymagania konieczne:

-  dobry stan zdrowia ,-

-  pełna dyspozycyjność (zamieszkanie na terenie Sierpca lub okolic),-

-  niekaralność,-

Wymagania pożądane:

- umiejętność organizacji pracy i samodzielność

- komunikatywność

Wymagane dokumenty:

- podanie skierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu,

- życiorys lub CV,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

   przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

   rekrutacji,  

- kopie świadectw pracy, kursów kwalifikacyjnych i itp.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 17 lipca 2019 roku pod adres:

 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SIERPCU

 ul. Kilińskiego 24 C,  09-200 Sierpc.

 

INNE INFORMACJE:

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty nie podpisane oraz oferty bez wymaganych dokumentów i dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (024) 265-82-65, (024) 265 – 82- 66 lub osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Sierpcu.

Publikacja: Aleksandra Szarwińska
Powrót na górę strony