Odprawa roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu - Aktualności - KPP w Sierpcu

Aktualności

Odprawa roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

W czwartek 24 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu odbyła się odprawa służbowa z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Mirosława Jedynaka, będąca podsumowaniem realizacji ustawowych zadań sierpeckiej Policji w 2018 roku.

W odprawie oprócz kadry kierowniczej, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych sierpeckiej komendy wzięli również udział zaproszeni goście: Burmistrz miasta Sierpc Pan Jarosław Perzyński, Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof Korpoliński, Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski, Wójt Gminy Mochowo Pan Zbigniew Tomaszewski, Wójt Gminy Zawidz Pan Dariusz Franczak, Wójt Gminy Rościszewo Pan Jan Sugajski , Wójt Gminy Szczutowo Pan Andrzej Twardowski, Prokurator Arkadiusz Mielnikiewicz z Prokuratury Rejonowej w Sierpcu.

Rozpoczynając odprawę służbową  Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu mł. insp. Mariusz Kryszkowski powitał przybyłych gości, policjantów oraz pracowników cywilnych, podziękował przedstawicielom samorządów i prokuratury za dobrą współpracę i wspólny wysiłek podjęty na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu sierpeckiego. Podkreślił, że wysoki poziom realizacji ustawowych zadań oraz wysoki poziom wykrywalności jest wynikiem pracy wszystkich funkcjonariuszy. 

W ramach wystąpienia Komendant omówił wyniki osiągnięte w 2018 roku w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej i operacyjno-rozpoznawczej sierpeckich kryminalnych, po czym szczegółowego omówienia osiągniętych wyników dokonali kolejno: w zakresie działań prewencyjnych p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji st.asp. Krzysztof Kosiorek, a w zakresie działań ruchu drogowego p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu podinsp. Zbigniew Czachorowski. Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy mazowieckich policjantów w roku 2018 oraz omówiono cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym, 2019 roku.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Mirosław Jedynak zwracając się do policjantów wyraził uznanie za ich wysoki poziom realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Podkreślił, że najważniejszym priorytetem i głównym miernikiem oceny Policji jest zadowolenie obywateli z jakości pracy policjantów i eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie.

W dalszej części podsumowania roku głos zabrał Prokurator Arkadiusz Mielnikiewicz z Prokuratury Rejonowej w Sierpcu wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę i dziękując za uzyskane wyniki.

Sumienna praca wszystkich wydziałów ponownie zapewniła sierpeckiej komendzie I miejsce w garnizonie mazowieckim w zakresie wykrywalności przestępstw w 2018 roku.

Publikacja: Aleksandra Szarwińska
Powrót na górę strony