Dzielnicowy Gminy Jednorożec Rej. nr VI - KPP w Przasnyszu

Dzielnicowy Gminy Jednorożec Rej. nr VI

Dzielnicowy Gminy Jednorożec Rej. nr VI

Data publikacji 29.08.2017

mł. asp. Krzysztof Majewski

tel. (048) 29 7567371 lub 519 035 454

Podany numer komórkowy do dzielnicowego jest aktywny w momencie pełnienia przez niego służby. W chwili zakończenia pracy dzielnicowego wszystkie połączenia wykonane na telefony komórkowe policjantów będą przekierowane na stanowisko oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu celem sprawnego i szybkiego przyjmowania zgłoszeń. 

W przypadku  pilnej interwencji funkcjonariuszy Policji prosimy dzwonić na numer alarmowy 112 lub 297567200.

e-mail:dzielnicowy.jednorozec@ra.policja.gov.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków,  ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę  w godzinach swojej służby. 

 

Rejon NR VI obejmuje swym zasięgiem miejscowości

 

Plan priorytetowy na  I półrocze 2019 roku

Wyeliminowanie negatywnych zjawisk w tym,  ograniczenie naruszeń przepisów zawartych w art. 92a KW, oraz eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami pod działaniem alkoholu bądź innych środków odurzających.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do mieszkańców zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa.

 

Powrót na górę strony