Dane adresowe i kontaktowe - Komenda Powiatowa Policji w Przasnysz - KPP w Przasnyszu

Komenda Powiatowa Policji w Przasnysz

Dane adresowe i kontaktowe

Data publikacji 01.12.2016

Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
06-300 Przasnysz

ul. Świerkowa 5

 kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl 

tel. (0 48) 29 756 72 00
fax. (0 48) 29 756 72 49


DYŻURNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PRZASNYSZU

tel.(0 48) 29 756 72 00

fax.(0 48) 29 756 72 49


KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PRZASNYSZU

insp. Tomasz Łysiak

tel.(0 48) 29 756 72 05

email:  kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl


I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PRZASNYSZU

p.o. kom. Łukasz Jędrasik

tel.(0 48) 29 756 72 05

email: kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl


SEKRETARIAT KOMENDANTA

tel.(0 48) 29 756 72 05
fax.(0 48) 29 756 72 65

email: kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl


OFICER PRASOWY KPP PRZASNYSZ

asp.szt. Krzysztof Błaszczak

tel (0 48) 29 756 73 24

email: prasowy.kppprzasnysz@ra.policja.gov.pl


NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI

nadkom. Michał Szpakowski

tel.(0 48) 29 756 73 33

email: michal.szpakowski@ra.policja.gov.pl


ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI

 asp. szt. Wojciech Nowicki

tel.(0 48) 29 756 72 21

email: wojciech.nowicki@ra.policja.gov.pl


SEKRETARIAT NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI

tel.(0 48) 29 756 72 43 
fax.(0 48) 29 756 72 44


NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

nadkom. Krzysztof Obrębski

tel.(0 48) 29 756 72 41

email: krzysztof.obrebski@ra.policja.gov.pl


ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

kom. Jarosław Wylot
tel.(0 48) 29 756 72 64

email: jaroslaw.wylot@ra.policja.gov.pl


 SEKRETARIAT WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

tel.(0 48) 29 756 72 53

fax.(0 48) 29 756 72 18


KIEROWNIK OGNIWA PATROLOWO-INTERWENCYJNEGO

 asp.szt. Jacek Denkiewicz

 tel.(0 48) 29 756 72 23

email: jacek.denkiewicz@ra.policja.gov.pl


NACZELNIK WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO 

kom. Robert Seferyn

 tel.(0 48) 29 756 72 24 

email: marek.grabowski@ra.policja.gov.pl


ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA
tel.(0 48) 29 756 72 77 


ZESPÓŁ DS. KADR I SZKOLENIA

mgr Monika Świętońska

tel.(0 48) 29 756 72 32

email: monika.swietonska@ra.policja.gov.pl

mgr Agnieszka Sęndrowska

tel.(0 48) 29 756 72 34 

email: agnieszka.sendrowska@ra.policja.gov.pl


 Komisariat Policji w Chorzelach

06-330 Chorzele

ul. Padlewskiego 12

tel.(48)29 756 73 50 ; 537 023 465

fax.(48)29 756 73 61

DYŻURNY KOMISARIATU POLICJI W CHORZELACH

tel. (0 48) 29 756 73 50

fax.(0 48) 29 756 73 61


KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W CHORZELACH  

podinsp. Dariusz Andrzejewski

tel.(0 48) 29 756 73 60

email: dariusz.andrzejewski@ra.policja.gov.pl


ZASTĘPCA KOMENDANTA POLICJI W CHORZELACH

 asp. szt. Dariusz Siemiński

tel.(0 48) 29 756 73 51

email: dariusz.sieminski@ra.policja.gov.pl


 

Posterunek Policji w Jednorożcu

06-323 Jednorożec

 ul. Odrodzenia 12

 

                                                                                                                                                      tel.(48) 29 756 73 70

    fax.(48)29 756 73 73

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W JEDNOROŻCU

podkom. Robert Krzemiński

tel.(0 48) 29 756 73 70

email: robert.krzeminski@ra.policja.gov.pl

 


                                              

Posterunek Policji w Krasnem

 06-408 Krasnem

   ul. Komisji Edukacji Narodowej 2

 

tel.(48)29 756 73 80 (381)  

fax.(48)29 756 73 83

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W KRASNEM

 asp. szt. Janusz Milewski

tel.(0 48) 29 756 73 80

email: janusz.milewski@ra.policja.gov.pl

Powrót na górę strony