Międzynarodowy Dzień Mediacji - Aktualności - KPP w Przasnyszu

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Data publikacji 09.10.2018

18 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Natomiast tydzień mediacji rozpoczyna się już 15 października i trwać będzie do 19 października. W tym czasie mediatorzy będą udzielać bezpłatnych porad i informacji o korzyściach płynących z mediacji. Wszystko po to, by jak najwięcej osób zdało sobie sprawę z tego, że nie wszystkie sprawy muszą kończyć się w sądzie.

Strony uczestniczące w sporze mają prawo do mediacji zanim jeszcze sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną decyzję. Rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani. Postępowanie mediacyjne daje stronom możliwość współdecydowania w swojej sprawie. Pozwala poznać i zrozumieć stanowisko drugiej strony. Ułatwia wzajemne relacje między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa po popełnieniu przestępstwa i umożliwia wspólne funkcjonowanie w społeczeństwie bez poczucia krzywdy czy zagrożenia. Pozytywnymi aspektami w procesie mediacji jest wypracowanie przez strony przy udziale mediatora satysfakcjonującej ugody, a przede wszystkim uzyskanie szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego za doznaną krzywdę od sprawcy przestępstwa z pominięciem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Do koordynacji ww. działań z ramienia KPP w Przasnyszu  wyznaczony został  Kierownik  Wydziału Kryminalnego – asp. szt. Robert Orłowski  tel. (029) 756 72 33 oraz Oficer prasowy KPP w Przasnyszu asp. szt. Krzysztof Błaszczak tel. (029) 756 73 24.

Powrót na górę strony