Dzielnicowy Gminy Świercze - KPP w Pułtusku

Dzielnicowy Gminy Świercze

Dzielnicowy Gminy Świercze

Data publikacji 06.09.2017

 
asp. sztab. Andrzej Falęcki
 
 
Telefon: 23 692 72 80 lub 519 035 488
e-mail: dzielnicowy.pultusk9@ra.policja.gov.pl


Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę  w godzinach swojej służby. 
W sprawach pilnych zadzwoń pod numer 997 lub 112 lub 23 692 72 00.
 

Plan priorytetowy dzielnicowego dla rejonu służbowego nr 9

Zakładanym celem do osiągnięcia od 01 luty  2019 r. do 31 lipca  2019 r. jest wyeliminowanie popełnianych wykroczeń przez pieszych przechodzących przez torowiska w miejscach niedozwolonych. Osoby takie mogą powodować zagrożenie w ruchu kolejowym, stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Mogą powodować straty w infrastrukturze kolejowej. Zagrożenie zostało wskazane podczas spotkań z mieszkańcami gminy. Zagrożenie występuje cyklicznie i ma charakter ciągły.

W związku z powyższym dzielnicowy st. asp. Andrzej Falęcki  zwraca się z prośbą o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa w tym rejonie.

W szczególności o tym fakcie należy powiadomić dzielnicowego lub dyżurnego KPP w Pułtusku. 
Powrót na górę strony