Dane kontaktowe - KPP w Płońsku

Dane kontaktowe

Data publikacji 30.11.2016

Komenda powiatowa policji w płońsku

ul. 1-GO MAJA 3,
09-100 PŁOŃSK

 

Oficer Dyżurny
telefony: 997 lub 112

oraz
(23) 662 15 00
(23) 662 15 50
fax: (23) 662 15 48

Kontakt za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

kppplonsk@ra.policja.gov.pl

 

Komendant Powiatowy Policji w Płońsku

insp. Jarosław BRZOZOWSKI
 
 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku

mł. insp. Piotr BARTOSIAK
 
 
 
Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku (czynny w godz. 8:00 - 16:00)
tel.(23) 662 15 11
fax. (23) 662 15 38

 
Komendant Powiatowy Policji w Płońsku
przyjmuje Interesantów  w każdy wtorek w godz. 15.00 - 17.00 oraz czwartek w godz. 15.00 – 16.00

 

 


 

Dane kontaktowe komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

WYDZIAŁ PREWENCJI 

Naczelnik Wydziału Prewencji  - kom. Robert Górczyński

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - podkom. Robert Murański
sekretariat      tel. (23) 662 15 28

                      

WYDZIAŁ KRYMINALNY

Naczelnik Wydziału Kryminalnego - podinsp. Stanisław DYBOWSKI

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - asp. sztab. Paweł MAŁECKI
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - podkom. Mariusz ŻOCHOWSKI
sekretariat    tel. (23) 662 15 31

WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO

Naczelnik Ruchu Drogowego - podkom. Adam MALIŃSKI
 
Zastępca Naczelnika Ruchu Drogowego - podkom. Paweł WUDARCZYK
sekretariat    tel.(23) 662 15 41

OFICER PRASOWY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PŁOŃSKU

podkom.  Kinga Drężek-Zmysłowska
tel. (23) 662 15 30

ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

tel.(23) 662 15 37 

ZESPÓŁ  DS. KADR I SZKOLENIA

tel.(23) 662 15 12 
 
Powrót na górę strony