Komenda Miejska Policji w Płocku - KMP w Płocku

Komenda Miejska Policji w Płocku

Komenda Miejska Policji w Płocku

Data publikacji 19.04.2018

Komenda Miejska Policji w Płocku

Al. Kilińskiego 8 ; 09-400 Płock

tel. 24 266 16 00; fax 24 266 12 60

 

 
Komendant Miejski Policji w Płocku
mł. insp. Mariusz Kryszkowski
tel. 24 266 15 04
 
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku
nadkom. Marek Kozanecki 
tel. 24 266 15 04
 
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku
nadkom. Robert Nowakowski
tel. 24 266 15 04
 
 
 
Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu - tel. 24 266 15 30
- Naczelnik asp. szt. Maciej Lubiński

Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu - tel. 24 266 15 60
-Naczelnik nadkom. Jakub Gapiński
 
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą - tel. 24 266 15 82
- p.o. Naczelnika podkom. Sławomir Sobociński
 
Wydział Sztab Policji - tel. 24 266 16 12
- Naczelnik podinsp. Mirosław Płoski
 
Wydział Prewencji - tel. 24 266 13 77
- p.o. Naczelnika podinsp. Katarzyna Lorens
 
Kontakt do dzielnicowych:

 - Rewir   I dzielnicowych (osiedla: Skarpa, Rembielińskiego, Łukasiewicza, Tysiąclecia):

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wpl/twoj-dzielnicowy/dzielnicowi-w-plocku/2196,Rewir-I-Dzielnicowych.html

 

 - Rewir  II dzielnicowych (osiedla: Radziwie, Góry, Ciechomice, Stare Miasto, Kolegialna):

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wpl/twoj-dzielnicowy/dzielnicowi-w-plocku/2199,Rewir-II-Dzielnicowych.html

 

 - Rewir III dzielnicowych (osiedla: Chopina, Mickiewicza, Międzytorze, Wyszogrodzka):

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wpl/twoj-dzielnicowy/dzielnicowi-w-plocku/2200,Rewir-III-Dzielnicowych.html

 
Wydział Patrolowo-Interwencyjny - tel. 24 266 13 31
- Naczelnik kom. Robert Nolbert
 
Wydział Ruchu Drogowego - tel. 24 266 13 20
- Naczelnik asp.szt. Artur Terebus
 
 
Referat Techniki Kryminalistycznej - tel. 24 266 15 91
-  Kierownik asp. szt. Krzysztof Lewandowski
 
Zespół Kadr i Szkolenia - tel. 24 266 15 10
- p.o. Ekspert Zespołu kom. Michał Kajetaniak
- Rekrutacja do służby w policji -  Renata Mikulska,
tel. 24 266 12 49
 
Zespół ds. Komunikacji Społecznej - tel. 24 266 15 98, kom. 605 691 944
oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku - mł.asp. Marta Lewandowska
- adres e-mail: prasowy.kmpplock@ra.policja.gov.pl
Powrót na górę strony