TWÓJ DZIELNICOWY

Plany priorytetowe dzielnicowych - Komenda Miejska Policji w Ostrołęce od 1.07.- 31.12.2017r.

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzili wiele spotkań środowiskowych, debat oraz konsultacji z mieszkańcami podległych im rejonów, zdiagnozowali oczekiwania oraz zagrożenia. W ich wyniku powstały zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku półroczne priorytetowe plany działań. Mają one za zadanie pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa jak również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy.

Poniżej prezentujemy zdiagnozowane problemy dzielnicowych w ich rejonach służbowych:

 

Rejon nr 1 mł.asp. Łukasz Bednarczyk tel. 696497153, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazami, niszczenie mienia oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie bloku nr 18 przy ul. Kołobrzeskiej.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

- Straż Miejska w Ostrołęce

 

Rejon nr 2 mł.asp. Piotr Bojarski tel. 696497157, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz gromadzenie się osób bezdomnych w Parku Miejskim w Ostrołęce.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

- Straż Miejska w Ostrołęce

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

 

Rejon nr 3 mł.asp. Janusz Kośnik tel. 696497212, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócanie porządku publicznego i zaśmiecanie w rejonie bloku ul. Psarskiego 20 w Ostrołęce

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

- Wspólnota mieszkaniowa „Psarskiego 20”,

- OTBS w Ostrołęce,

- Straż Miejska w Ostrołęce.

 

Rejon nr 4 asp. szt. Adam Kubeł tel. 696497151, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w Ostrołęce na Placu Bema

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 40% oraz ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń.

Podmioty współpracujące:

- Straż Miejska w Ostrołęce,

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

Rejon nr 5 asp. szt. Robert Zaorski tel. 696497162, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza 46 i 48

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 40% oraz ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń.

Podmioty współpracujące:

- Straż Miejska w Ostrołęce,

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

Rejon nr 6 mł.asp. Tomasz Waracki tel. 696497153, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, kradzieże, zakłócanie porządku publicznego w rejonie bloków socjalnych 51A, 51B, 51C przy ul. Padlewskiego w Ostrołęce popełniane przez mieszkańców oraz osoby bezdomne przebywające we wskazanym rejonie.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

- Straż Miejska w Ostrołęce.

 

Rejon nr 7 asp. szt. Ireneusz Siok tel. 696497147, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w Nowej Wsi ul. Parkowa 3 gm. Olszewo – Borki.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30% do aktualnej liczby zgłoszeń oraz ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń.

Podmioty współpracujące:

- Sołtys wsi Nowa Wieś,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszewo - Borkach.

 

Rejon nr 8 asp. szt. Tomasz Buturla tel. 696497143, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w Olszewo – Borkach przy ul. Warszawskiej 17B.

Założony cel do osiągnięcia: spadek zgłoszeń wykroczeń o 20% do aktualnej liczby zgłoszeń oraz ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń.

Podmioty współpracujące:

- Sołtys wsi Olszewo - Borki,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olszewo - Borkach.

 

Rejon nr 9 asp. szt. Robert Zabielski tel. 696497146, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie przystanku PKS w miejscowości Olszewka gm. Lelis

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz wzrost stanu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

- Sołtys wsi Olszewka

- Komórki organizacyjne KMP Ostrołęka

 

Rejon nr 10 sierż. szt. Radosław Kuśmierczyk tel. 696497155, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie świetlicy wiejskiej w miejscowości Płoszyce gm. Lelis

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz wzrost stanu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

- Sołtys wsi Płoszyce

- Komórki organizacyjne KMP Ostrołęka

 

Rejon nr 11 mł. asp. Agata Leszczyńska tel. 696497159, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowa przeprowadza działania priorytetowe związane z gromadzeniem się osób, zakłócaniem ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie terenu parku bursztynowe w rejonie parkingu, boiska i tzw. starej piaskownicy przy skrzyżowaniu ulic Bursztynowa / Platynowa

Założony cel do osiągnięcia: ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń, spadek liczby wykroczeń, oraz poprawienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

- Rada Osiedla „Bursztynowe”

- Urząd Miasta Ostrołęka

- Straż Miejska.

 

Rejon nr 12 mł. asp. Rafał Białczak tel. 696497156, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z spożywaniem alkoholu w rejonie sklepu „Setka” oraz klatek schodowych bloku przy ul. Goworowskiej 35 w Ostrołęce

Założony cel do osiągnięcia: wzrost ujawnionych sprawców wykroczeń – wyciąganie wobec nich konsekwencji prawnych

Podmioty współpracujące:

- Ostrołęckie TBS Sp. Z o.o. przy ul. Berka Joselewicza 1 w Ostrołęce

 

Rejon nr 13 sierż. szt. Artur Szlązak tel. 696497152, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z gromadzeniem się osób bezdomnych, spożywaniem alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz niszczenie mienia w rejonie DH Kupiec oraz DH Handlowiec

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 20%, poprawa stanu  bezpieczeństwa mieszkańców miasta, ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz wyciąganie wobec nich konsekwencji prawnych celem ograniczenia tego typu zjawisk

Podmioty współpracujące:

- Spółdzielnia Dom Handlowy Kupiec

 

Rejon nr 14 asp. Jacek Glinka tel. 696497145, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z gromadzeniem się osób bezdomnych w rejonie dworca PKS przy ul. Bogusławskiego, które żebrzą, spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsca dostępne dla publiczności.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30 % oraz ujawnianie osób popełniających wykroczenia.

Podmioty współpracujące:

- Zarząd Mobilis Ostrołęka

- Straż Miejska w Ostrołęce

 

Rejon nr 15 asp. szt. Grzegorz Gołaś tel. 696497148, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z kradzieżami z włamaniem do altan oraz kradzieżą upraw, a także dużą liczbą uszkodzeń mienia na terenie ogrodów działkowych „Czeczotka” w Ostrołęce.

Założony cel do osiągnięcia: przeciwdziałanie kradzieżom z włamaniem oraz ograniczenie kradzieży upraw z działek, przeciwdziałanie niszczeniu mienia działkowcom – obniżenie ilości kradzieży o 20% w stosunku do analogicznego okresu od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Podmioty współpracujące:

- Zarząd ROD „Czeczotka” w Ostrołęce

- Komisja Interwencyjna ROD „Czeczotka”

- Komórki organizacyjne KMP w Ostrołęce

 

Rejon nr 16 asp. Mariusz Brym tel. 696497150, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z faktem gromadzenia się młodzieży w piwnicy i klatce bloku przy ul. Sochaczewskiego 8 w Ostrołęce, gdzie spożywają alkohol, śmiecą i załatwiają potrzeby fizjologiczne.

Założony cel do osiągnięcia: ujawnianie sprawców i wyciąganie wobec nich konsekwencji prawnych, ograniczenie swobodnego dostępu do klatek tego bloku co będzie skutkowało ograniczeniem tego typu zjawisk oraz spadek skarg mieszkańców i wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Podmioty współpracujące:

- Straż Miejska w Ostrołęce

- Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum

 

Rejon nr 17 asp. Tomasz Olesiński tel. 696497149, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z zakłócaniem ładu i porządku publicznego przez klientów placówki pubu Winners w Ostrołęce przy ul. Pileckiego 12/14 oraz zaśmiecania i zanieczyszczania pobliskiego rejonu.

Założony cel do osiągnięcia: ujawnianie sprawców wykroczeń i wyciąganie wobec nich konsekwencji prawnych celem ograniczenia występowania przedmiotowych czynów, spadek liczby popełnianych wykroczeń oraz ograniczenie skarg mieszkańców i wzrost poczucia ich bezpieczeństwa.

Podmioty współpracujące:

- Straż Miejska w Ostrołęce

- Sanepid Ostrołęka

 

Rejon nr 18 sierż. szt. Piotr Serowik tel. 696497159, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z aktami dewastacji poczekalni oraz obiektów i pustostanów należących do PKP a także z kradzieżami mienia kolejowego.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnionych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnionych wykroczeń i wzrost stanu bezpieczeństwa.

Podmioty współpracujące:

- Rada Osiedla „Stacja”

- Straż Miejska w Ostrołęce

 

Rejon nr 19 asp. szt. Sławomir Bączkowski tel. 696497168, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z kontrolą domów jednorodzinnych z uwagi na kradzieże i włamania nowobudowanych obiektów w miejscowości Rzekuń.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych przestępstw o 20%, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw oraz wzrost stanu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące:

- Sołtys wsi Rzekuń

- Komórki organizacyjne KMP Ostrołęka

 

Rejon nr 20 asp. szt. Stanisław Oleksiak tel. 696497154, tel.  (29) 760-14-24

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z włamaniami do nowobudowanych domów w miejscowościach Dzbenin, Kamianka, Czarnowiec.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych przestępstw i wykroczeń, ujawnianie i zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród mieszkańców w rejonie służbowym.

Podmioty współpracujące:

- Urząd Gminy w Rzekuniu

- Sołtysowie wsi gminy Rzekuń.

Powrót na górę strony