Gminy Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis - TWÓJ DZIELNICOWY - KMP w Ostrołęce

TWÓJ DZIELNICOWY

Gminy Olszewo-Borki, Rzekuń i Lelis

Data publikacji 23.11.2016

Gmina Olszewo Borki

asp. szt. Ireneusz Siok

telefon kom.  696-497-147

telefon. stacjonarny 29 760 14 80

adres e-mail: dzielnicowy.olszewoborki1@ra.policja.gov.pl

Antonie, Zabrodzie, Łazy, Siarki, Białobrzegi Bliższy, Białobrzegi Dalszy, Przystań,  Kruki, Zebry Chudek, Nowa Wieś Zachodnia,  Rżaniec,
Chojniki, Grabówek, Grabnik, Mostówek, Wyszel, Rataje,  Mostow.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. dewastacja mienia, spożywanie napoi alkoholowych w miejscu niedozwolonym przez osoby pełnoletnie oraz gromadzenie się nieletnich zagrożonych demoralizacją przy Szkole Podstawowej w Antoniach ul. Szkolna 6, szczególnie w weekendy w godzinach wieczornych i nocnych 20.00 – 24.00.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30% do aktualnej liczby zgłoszeń, ujawnianie sprawców wykroczeń i stosowanie represji wobec nich, wobec nieletnich sprawców czynów zabronionych sporządzać dokumentację do Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

_________________________________________________________

Gmina Olszewo Borki

 

asp. szt. Tomasz Buturla

telefon. kom. 696-497-143

telefon  stacjonarny 29 760 14 80

adres e-mail: dzielnicowy.olszewoborki2@ra.policja.gov.pl

Drężewo, Olszewo Borki, Nakły, Żebry Ostrowy I, Zebry Ostrowy II, Kordowo, Grabowo, Nożewo, Stepna Stara, Stepna Michałki,
Żerań Mały, Zarań Duży, Dobrołęka, Zebry Perosy, Żebry Stara Wieś,  Żebry Sławki, Żebry Wierzchlas, Zebry Żabin, Zabiele Wielkie,
Zabiele Piliki, Działyń, Skrzypek.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie napoi alkoholowych w miejscu publicznym oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w m. Stepna Stara 36, do których dochodzi w godz. 09.00 – 11.00 oraz 16.00 – 20.00.

Założony cel do osiągnięcia: spadek zgłoszeń mieszkańców o 20% do aktualnej liczby zgłoszeń oraz ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń.

_________________________________________________________

Gmina Rzekuń

asp. szt. Sławomir  Bączkowski

telefon kom. 696-497-168

telefon stacjonarny: 29 760 14 91

adres e-mail: dzielnciowy.rzekun1@ra.policja.gov.pl

Laskowiec, Teodorowo, Nowa Wieś Wschodnia, Nowa Wieś Wschodnia –  Osiedle Leśniewo, Ołdaki, Przytuły Nowe, Przytuły Stare,
Rozwory, Zabiele, Rzekuń.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z dzikimi wysypiskami śmieci na terenach leśnych miejscowości: Laskowiec, Nowa Wieś Wschodnia, Przytuły Stare.

Założony cel do osiągnięcia: usunięcie zalegających śmieci, opon; wzrost świadomości ekologicznej uczniów; ujawnianie i zatrzymywanie sprawców wykroczeń, wyeliminować zagrożenie z KMZB na wskazanym terenie.

_________________________________________________________

Gmina Rzekuń

mł. asp. Piotr Bojarski

telefon kom. 696-497-154

telefon stacjonarny: 29 760 14 91

adres e-mail: dzielnicowy.rzekun2@ra.policja.gov.pl

Borawe, Daniszewo, Czarnowie, Tobolice, Dzbenin,  Korczaki,  Kamianka, Susk Stary,  Susk Nowy,   Ławy,   Goworki,   Drwęcz

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z dzikimi wysypiskami śmieci na terenach leśnych miejscowości: Czarnowiec, Drwęcz, Dzbenin.

Założony cel do osiągnięcia: usunięcie zalegających śmieci, opon; wzrost świadomości ekologicznej uczniów; ujawnianie i zatrzymywanie sprawców wykroczeń, wyeliminować zagrożenie z KMZB na wskazanym terenie.

_________________________________________________________

Gmina Lelis

asp. szt. Robert Zaorski

telefon kom. 696-497-155,

telefon stacjonarny: 29 760 14 92

 

adres e-mail: dzielnicowy.lelis1@ra.policja.gov.pl

Białobiel, Siemnocha, Durlasy,  Łodziska, Szwendrowy Most, Gibałka , Szafarnia, Obierwia, Olszewka, Aleksandrowo.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu niedozwolonym, bezdomnością oraz grupowaniem się nieletnich zagrożonych demoralizacją w rejonie lasku pomiędzy posesjami 129 – 128A w m. Obierwia w godz. 09.00 – 11.0 oraz 16.00 – 19.00.

Założony cel do osiągnięcia: ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń, wyeliminowanie zagrożeń z KMZB.

_________________________________________________________

Gmina Lelis

asp. szt. Robert Zaorski

telefon kom. 696-497-155

telefon stacjonarny: 29 760 14 92

adres e-mail: dzielnicowy.lelis2@ra.policja.gov.pl

Lelis, Długi Kąt, Gnaty, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński, Szafarczyska, Nasiadki, Kurpiewskie, Szkwa, Dąbrówka, Płoszyce, Gąski.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócanie porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w m. Płoszyce 33 w godz. 10.00 – 12.00 oraz 16.00 – 19.00.

Założony cel do osiągnięcia: ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń, wyeliminowanie zagrożeń z KMZB, wyeliminowanie zgłoszeń od mieszkańców.

____________________________________________________

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Niestety, czasem z różnych obiektywnych przyczyn dzielnicowy nie będzie mógł odebrać połączenia. Powodem może być interwencja lub inne czynności służbowe. W tego typu sytuacjach połączenie będzie przekierowane do Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, który udzieli informacji dotyczącej dzielnicowego lub skieruje patrol policji.

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji

należy dzwonić pod nr 997 lub 112

 

Zachęcamy także do korzystania z aplikacji ,, Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

 

 

Powrót na górę strony