OSTROŁĘKA: Rewir I - TWÓJ DZIELNICOWY - KMP w Ostrołęce

TWÓJ DZIELNICOWY

OSTROŁĘKA: Rewir I

Data publikacji 23.11.2016

                                                                                                                             

„Wojciechowice”

mł.asp. Łukasz Bednarczyk

telefon kom. 696-497-164

telefon stacjonarny: 29 760 14 96

adres e-mail: dzielnicowy.wojciechowice@ra.policja.gov.pl

Legionowa, aleja Wojska Polskiego, Czwartaków, ks. Mieszka I, Władysława Broniewskiego, Budowlanych, Elektryczna,
Energetyczna, Fabryczna, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gwardii Ludowej, Kołobrzeska, Koszarowa,
Łomżyńska, Łużycka, Partyzantów, Piękna, Gen. Kazimierza Pułaskiego, V Pułku Ułanów, Gen. Józefa Sowińskiego,
Gen. Tomasza Turskiego, Wiaduktowa, Dywizjonu 303, Wspólna, Środkowa, Krańcowa, ks. Pęksy,
Gen. Kazimierza Puławskiego, Ks. Krzemińskiego. Jasna.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z paleniem tytoniu przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Czwartaków w Ostrołęce na jej terenie oraz w bliskiej okolicy, zaśmiecanie rejonu szkoły niedopałkami papierosów.

Założony cel do osiągnięcia: ograniczenie  ilości występowania tego typu zjawisk, ujawnianie osób nieletnich palących wyroby tytoniowe  oraz wyciąganie konsekwencji prawnych wobec uczniów popełniających wykroczenia oraz nieletnich przejawiających zachowania świadczące o demoralizacji. 

_________________________________________________________

„Traugutta”, Parkowe" i Park Miejski"

sierż. szt. Paweł Pierzchała

telefon kom. 696-497-157

telefon stacjonarny: 29 760 14 94

adres e-mail: dzielnicowy.parkowe@ra.policja.gov.pl

Zwycięzców, Podchorążych, Obrońców, Walecznych, Ciasna, Bojowników, Poległych,  22 Lipca, , Gen. Ludwika Kickiego, Kurpiowska
do skrzyżowania z 22-go Lipca, Fornalskiej,  Pionierów, Szarych Szeregów, Wioślarska, Czeczotka,  ppłk Edwarda Filochowskiego
– „Sana”, Gen. J.L. Sowińskiego, Dolna, Płk. Chomicza, Romualda Traugutta- nr parzyste i nieparzyste,  Park Miejski, Sportowa, 
Papiernicza, Celulozowa, Sygietyńskiego, Piłsudskiego nr nieparzyste od skrzyżowania z ul. Parkową do ul. Hallera.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych, tj., zakłócenie porządku publicznego, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w Parku Miejskim w Ostrołęce. 

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

_________________________________________________________

„Traugutta” i Parkowe”

mł. asp.  Janusz Kośnik
telefon kom. 696-497-212

telefon stacjonarny: 29 760 14 90

adres e-mail: dzielnicowy.traugutta@ra.policja.gov.pl

Kujawska, Pomorska, Śląska, Szpitalna- nr parzyste od nr 24 do końca i nr nieparzyste od nr 15 do końca, Mazurska, Kaszubska,
Żuławska,Warmińska, Mostowa nr nieparzyste, ul. Romualda Traugutta przy Hali Gołasia, Parkowa, Adama  Chętnika,  Oskara Kolberga,
Gen. LudwikaBogusławskiego nr nieparzyste od nr 1 do nr 19 włącznie, Szkolna, Gen. Henryka Kamieńskiego, Gocłowskiego,
Psarskiego, 26-go Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego nr nieparzyste od 1 do 17.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. w godz. 08:00-16:00 gromadzenie się osób, które zaśmiecają miejsce dostępne dla publiczności, wśród nich mogą być osoby nieletnie - rejon bloków, ul. Traugutta 2B i 4 oraz ul. Szkolnej w Ostrołęce.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 35%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń i demoralizacji.

_________________________________________________________

„Stare Miasto”