OSTROŁĘKA: Rewir I - TWÓJ DZIELNICOWY - KMP w Ostrołęce

TWÓJ DZIELNICOWY

OSTROŁĘKA: Rewir I

Data publikacji 23.11.2016

                                                                                                                             

„Wojciechowice”

mł.asp. Łukasz Bednarczyk

telefon kom. 696-497-164

telefon stacjonarny: 29 760 14 96

adres e-mail: dzielnicowy.wojciechowice@ra.policja.gov.pl

Legionowa, aleja Wojska Polskiego, Czwartaków, ks. Mieszka I, Władysława Broniewskiego, Budowlanych, Elektryczna,
Energetyczna, Fabryczna, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Gwardii Ludowej, Kołobrzeska, Koszarowa,
Łomżyńska, Łużycka, Partyzantów, Piękna, Gen. Kazimierza Pułaskiego, V Pułku Ułanów, Gen. Józefa Sowińskiego,
Gen. Tomasza Turskiego, Wiaduktowa, Dywizjonu 303, Wspólna, Środkowa, Krańcowa, ks. Pęksy,
Gen. Kazimierza Puławskiego, Ks. Krzemińskiego. Jasna.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z paleniem tytoniu przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Czwartaków w Ostrołęce na jej terenie oraz w bliskiej okolicy, zaśmiecanie rejonu szkoły niedopałkami papierosów.

Założony cel do osiągnięcia: ograniczenie  ilości występowania tego typu zjawisk, ujawnianie osób nieletnich palących wyroby tytoniowe  oraz wyciąganie konsekwencji prawnych wobec uczniów popełniających wykroczenia oraz nieletnich przejawiających zachowania świadczące o demoralizacji. 

_________________________________________________________

„Traugutta”, Parkowe" i Park Miejski"

sierż. szt. Paweł Pierzchała

telefon kom. 696-497-157

telefon stacjonarny: 29 760 14 94

adres e-mail: dzielnicowy.parkowe@ra.policja.gov.pl

Zwycięzców, Podchorążych, Obrońców, Walecznych, Ciasna, Bojowników, Poległych,  22 Lipca, , Gen. Ludwika Kickiego, Kurpiowska
do skrzyżowania z 22-go Lipca, Fornalskiej,  Pionierów, Szarych Szeregów, Wioślarska, Czeczotka,  ppłk Edwarda Filochowskiego
– „Sana”, Gen. J.L. Sowińskiego, Dolna, Płk. Chomicza, Romualda Traugutta- nr parzyste i nieparzyste,  Park Miejski, Sportowa, 
Papiernicza, Celulozowa, Sygietyńskiego, Piłsudskiego nr nieparzyste od skrzyżowania z ul. Parkową do ul. Hallera.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych, tj., zakłócenie porządku publicznego, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w Parku Miejskim w Ostrołęce. 

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń oraz poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

_________________________________________________________

„Traugutta” i Parkowe”

mł. asp.  Janusz Kośnik
telefon kom. 696-497-212

telefon stacjonarny: 29 760 14 90

adres e-mail: dzielnicowy.traugutta@ra.policja.gov.pl

Kujawska, Pomorska, Śląska, Szpitalna- nr parzyste od nr 24 do końca i nr nieparzyste od nr 15 do końca, Mazurska, Kaszubska,
Żuławska,Warmińska, Mostowa nr nieparzyste, ul. Romualda Traugutta przy Hali Gołasia, Parkowa, Adama  Chętnika,  Oskara Kolberga,
Gen. LudwikaBogusławskiego nr nieparzyste od nr 1 do nr 19 włącznie, Szkolna, Gen. Henryka Kamieńskiego, Gocłowskiego,
Psarskiego, 26-go Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego nr nieparzyste od 1 do 17.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. w godz. 08:00-16:00 gromadzenie się osób, które zaśmiecają miejsce dostępne dla publiczności, wśród nich mogą być osoby nieletnie - rejon bloków, ul. Traugutta 2B i 4 oraz ul. Szkolnej w Ostrołęce.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 35%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń i demoralizacji.

_________________________________________________________

„Stare Miasto”

asp.szt. Adam Kubeł

telefon kom. 696-497-151

telefon stacjonarny: 29 760 14 87

adres e-mail: dzielnicowy.staremiasto@ra.policja.gov.pl

Fryderyka Chopina, Wojciecha Dłużniewskiego, Farna, Adama Mickiewicza, Bartosza Głowackiego, Gołębia, Wiktora Gomulickiego,
Wójta Romy, Berka Joselewicza, Jana Kilińskiego, Gen. Tadeusza Kościuszki, Króla Jana Kazimierza,
Króla Stanisława Leszczyńskiego, Mała, Mazowiecka, Stanisław Moniuszki, Elizy Orzeszkowej, Plac Gen. Józefa Bema,
Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Wolności, Plac 1-go Maja, Poprzeczna, Przechodnia, Ignacego Jana Paderewskiego,
Tadeusza Rejtana, Rybacka, Skryta, Sowia, Spacerowa, Staromostowa, Stanisława Staszica, Świętokrzyska,
Szpitalna nr nieparzyste od nr 1 do nr 9 i nr parzyste od nr 2 do nr 22, Mikołaja Kopernika nr parzyste, Wioślarska,
Ignacego Daszyńskiego, Mostowa nr parzyste, Gen. Ludwika Bogusławskiego nr parzyste, Księcia Siemowita III, Wąska, Modra,
Grodzka, Spokojna, Nadnarwiańska, Króla Jana Sobieskiego III nr nieparzyste, Łęczysk parzyste do nr 64 i nr nieparzyste do 55,
Sienkiewicza nr parzyste do 32.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z dobrowolnym przebywaniem w pustostanie przy ul. Jana Kazimierza osoby bezdomnej. Stan techniczny tego obiektu może stwarzać zagrożenie dla wymienionej osoby, jak również dla innych przebywających w jego obrębie.

Założony cel do osiągnięcia: zintensyfikować osobę bezdomną do opuszczenia obiektu i wskazania możliwości skorzystania z pomocy socjalnej oraz ustalenie administratora obiektu w celu jego właściwego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

_________________________________________________________

„Sienkiewicza” i „Łęczysk

sierź. szt. Marek Olżyński

telefon kom. 696-497-162

telefon stacjonarny: 29 760 14 87

adres e-mail: dzielnicowy.sienkiewicza@ra.policja.gov.pl

Stefana Jaracza, Heleny Modrzejewskiej, Franciszka Stefczyka, Henryka Sienkiewicza nr parzyste od 34 i nr nieparzyste od nr 7
do końca, Władysława Reymonta nr parzyste, Nowa, Kosynierów, Powstańców nr parzyste i nr nieparzyste od  nr 20 do końca,
Wilcza, Ks bp. Ignacego Krasickiego, Stefana Okrzei, Piotra Wysockiego, Wrześniowa, Marcina Kasprzaka, Majowa, Poznańska
nr parzyste, Janusza Korczaka nr nieparzyste od nr 31 włącznie i nr parzyste do nr 8 włącznie,   

Łęczysk nr nieparzyste od nr 57, nr parzyste od 66, , Henryka Sienkiewicza nr parzyste od nr 10 do końca, Króla Jana Sobieskiego III
nr parzyste, Stefana Czarneckiego, Wołodyjowskiego, Gospodarcza, Zagłoby, Podbipięty, Skrzetuskiego, Kmicica, Króla Władysława
Jagiełły, Juranda ze Spychowa, Nowomiejska, Zawiszy Czarnego, Zyndrama z  Maszkowic, Chemiczna.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w Ostrołęce przy ul. Sienkiewicza 46 i 48

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 40% oraz ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń.

_________________________________________________________

Łazek” i „Leśne”

mł.asp. Tomasz Waracki

telefon kom. 696-497-153

telefon stacjonarny: 29 760 14 96

adres e-mail: dzielnicowy.lazeklesne@ra.policja.gov.pl

Stacha Konwy, Otok, Gen. Zygmunta Padlewskiego, Zygmunta Sierakowskiego, Słoneczna, Warszawska-numery parzyste od nr 2 do
nr 48, Fortowa, Okopowa, Obozowa, Juliusza Konstantego Ordona, Redutowa, Kazimierza Piotrowskiego, Antoniego Spiro, Ludwika
Staniszewskiego, Pamięci Narodowej, Gościniec Mazurski, Sobótkowa, Bitwy Pod Ostrołęką, Działkowa, ks. Brzóski, Szańcowa, Sztabowa,
Orła Bielika, Millenium, Pajewskiego.

Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Grabowa, Bukowa, Jabłoniowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśna,
Leszczynowa, Lipowa, Ogródkowa, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Warszawska nr parzyste od nr 50 do nr 60 i nr nieparzyste od nr 9
do nr 31, Wiązowa, Pogodna, Wierzbowa, Olszynowa, Jałowcowa, Brzozowa.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z wykroczeniami szczególnie uciążliwymi tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, kradzieże z włamaniami do piwnic, zakłócanie porządku publicznego w rejonie bloków socjalnych 51A, 51B, 51C przy ul. Padlewskiego w Ostrołęce popełniane przez mieszkańców.

Założony cel do osiągnięcia: spadek liczby popełnianych wykroczeń o 20%, ujawnianie sprawców popełnianych wykroczeń.

____________________________________________________

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

§29 ust. 2. Do zadań dzielnicowego należy, w szczególności:

1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3) realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Niestety, czasem z różnych obiektywnych przyczyn dzielnicowy nie będzie mógł odebrać połączenia. Powodem może być interwencja lub inne czynności służbowe. W tego typu sytuacjach połączenie będzie przekierowane do Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, który udzieli informacji dotyczącej dzielnicowego lub skieruje patrol policji.

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

 

W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji

należy dzwonić pod nr 997 lub 112

 

Zachęcamy także do korzystania z aplikacji ,, Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

 

 

_________________________________________________________

Powrót na górę strony