TWÓJ DZIELNICOWY

Plany priorytetowe dzielnicowych - Komisariat Policji w Myszyńcu od 01.01.- 30.06.2018r.

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Myszyńcu po zdiagnozowaniu zagrożeń występujących w podległych im rejonach, stworzyli półroczne priorytetowe plany działań. Opierają się one na problemach mieszkańców zgłoszonych podczas spotkań i debat. Ich zadaniem jest pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa oraz eliminować występujące zagrożenia. Poniżej prezentujemy zdiagnozowane problemy dzielnicowych w ich rejonach służbowych:

 

Rejon nr 1 asp. szt. Mariusz Ślubecki tel. 797017512, tel.  (29) 760-17-70

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, niszczeniem mienia, zakłócaniem porządku publicznego. Szczególnym nadzorem obejmuje rejon placu zabaw parkingów przyległych do obiektów Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej przy ulicy Dzieci Polskich 1 w Myszyńcu m.in. „ Amfiteatru i „tzw. wiaty”, gdzie dochodzi do wybryków chuligańskich z udziałem lokalnej młodzieży

Założony cel do osiągnięcia to eliminacja wymienionych zagrożeń i zapobieganie nagannym zachowaniom młodzieży jak również profilaktyka wskazanego problemu.

Podmioty współpracujące:

- Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu

- mieszkańcy przyległego terenu do obiektu „Bazyliki Mniejszej” w Myszyńcu

- Urząd Gminy w Myszyńcu – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Rejon nr 2 sierż. szt. Tomasz Jędrzejczyk tel. 797017511, tel.  (29) 760-17-70

 

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. zaśmiecanie, wybryki chuligańskie w miejscu publicznym. Szczególnym nadzorem obejmuje rejon obiektu boiska w m. Czarnia, gdzie dochodzi do gromadzenia młodzieży, która zaśmieca powyższy obiekt jak również dochodzi do wybryków chuligańskich.

W celu eliminacji powyższych zagrożeń zaplanowane są spotkania z mieszkańcami gminy Myszyniec, gdzie omówiona zostanie realizacja założónych zagrożeń przy uwagach ze strony mieszkańców. We wskazanym okresie odbywać się będą także kontrole rejonu słuzbowego podzas służby obchodowej w hodzinach wieczornych i nocnych. \

Założony cel do osiągnięcia to eliminacja w/w zagrożeń i zapobieganie nagannym zachowaniem młodzieży jak również profilaktyka wskazanego problemu.

Podmioty współpracujące:

- Urząd Gminy w Czarni

- Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni

- przedstawiciel sołectwa w Czarni.

 

 

 

asp. Tomasz Żerański

KMP Ostrołęka

Powrót na górę strony