TWÓJ DZIELNICOWY

Plany priorytetowe dzielnicowych – POSTERUNEK POLICJI W BARANOWIE od 01.01.- 30.06.2018r.

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzili wiele spotkań środowiskowych, debat oraz konsultacji z mieszkańcami podległych im rejonów, zdiagnozowali oczekiwania oraz zagrożenia. W ich wyniku powstały zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku półroczne priorytetowe plany działań. Mają one za zadanie pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa jak również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazami, niszczenie mienia oraz zakłócanie porządku publicznego.

Poniżej prezentujemy zdiagnozowane problemy dzielnicowego w posterunku policji w Baranowie:

asp.szt.Tomasz Górowski, telefon kom. 696-497-165, email:dzielnicowy.baranowo@ra.policja.gov.pl

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Źródło zagrożenia: zgłoszenia mieszkańców 3:

- Wyeliminowanie z ruchu drogowego kierowców, którzy mogą się poruszać pod wpływem alkoholu.

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia

-Spadek liczby popełnionych  wykroczeń o 20%.

-Wzrost stanu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

 

 Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań

 

Dokonywanie kontroli obiektów sprzedająych alkohol,  gdy największa liczba klientów korzysta ze sklepu z alkoholem w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. wspólnie z policjantem Zespołu Prewencji.

-Przekazać informację sołtysowi wsi Baranowo o realizowanym planie priorytetowym do 31.01.2018 r.

-Nawiązać współpracę z przewodniczącym GKRP w Baranowie pod kątem wspólnych działań mających na celu zapobieganie i przestrzeganie prawa do dnia 30.03.2018 r.

-Prowadzić rozmowy z sprzedawcami, personelem sklepu na temat przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości w okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

GKRP w Baranowie współpraca przy informowaniu właściciela sklepu o konieczności przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

-Sołtys wsi Baranowo pomoc przy nagłaśnianiu o działaniu planu na spotkaniach z mieszkańcami.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

-Zamieszczenie informacji na stronie internetowej KMP w Ostrołęce

-Zamieszczenie informacji na strona internetowej Urzędu Gminy Baranowo

-Podczas spotkań środowiskowych z mieszkańcami.

-Informowanie podczas realizacji czynności służbowych w ramach obchodu.

asp. Tomasz Żerański KMP Ostrołęka

 

 

 

 

Powrót na górę strony