TWÓJ DZIELNICOWY

Plany priorytetowe dzielnicowych – POSTERUNEK POLICJI W BARANOWIE od 1.07.- 31.12.2017r.

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzili wiele spotkań środowiskowych, debat oraz konsultacji z mieszkańcami podległych im rejonów, zdiagnozowali oczekiwania oraz zagrożenia. W ich wyniku powstały zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku półroczne priorytetowe plany działań. Mają one za zadanie pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa jak również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy.

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazami, niszczenie mienia oraz zakłócanie porządku publicznego.

Poniżej prezentujemy zdiagnozowane problemy dzielnicowego w posterunku policji w Baranowie:

asp.szt.Tomasz Górowski, telefon kom. 696-497-165, email:dzielnicowy.baranowo@ra.policja.gov.pl

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Źródło zagrożenia: zgłoszenia mieszkańców 3:

- przekraczanie dozwolonej prędkości na ul. Madalińskiego w Baranowie

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia

-Ujawnienie i zastosowanie środków represyjnych wobec sprawców wykroczeń

-Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

 

 Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań

-Przekazać informację do Wydziału Ruchu Drogowego w Ostrołęce o zamierzeniach planu priorytetowego do dnia 31.07.2017 r.

-Przekazać informację sołtysowi wsi Baranowo o realizowanym działaniu priorytetowym do dnia 31.07.2017 r.

-Stosować PKD radiowozem oznakowanym na ulicy Słonecznej w godzinach 6.00-12.00.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań

-WRD KMP Ostrołęka dyslokuje służbę pod kątem ujawnienia kierujących przekraczających prędkość.

-Sołtys wsi Baranowo poinformuje mieszkańców o planie priorytetowym celem uświadamiania mieszkańców o występującym zagrożeniu. 

 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

-Strona internetowa KMP w Ostrołęce

-Strona internetowa Urząd Gminy Baranowo

-Przekazywanie informacji o zagrożeniu podczas spotkań z mieszkańcami.

 

asp. Tomasz Żerański KMP Ostrołęka

 

 

 

 

Powrót na górę strony