TWÓJ DZIELNICOWY

Plany priorytetowe dzielnicowych – Posterunek Policji w Kadzidle od 1.07.- 31.12.2017r.

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzili wiele spotkań środowiskowych, debat oraz konsultacji z mieszkańcami podległych im rejonów, zdiagnozowali oczekiwania oraz zagrożenia. W ich wyniku powstały zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku półroczne priorytetowe plany działań. Mają one za zadanie pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa jak również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy.

Poniżej prezentujemy zdiagnozowane problemy dzielnicowych w ich rejonach służbowych policjantów posterunku policji w Kadzidle:

Rejon nr 1

asp. Mariusz Święcki.     
telefon kom. 519-035-419

telefon stacjonarny: 29 760 17 42

adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo@ra.policja.gov.pl

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Demoralizacja  nieletnich korzystających z boiska piłkarskiego ze względu na popełnianie wykroczenia szczególnie uciążliwe tj. spożywania alkoholu na terenie ogólnodostępny, częściowo zadrzewiony, przyległym do Szkoły Podstawowej w Czarni, w godzinach 17-21, od piątku do niedzieli, tym samym, zgłoszenia mieszkańców wsi Czarnia.

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

- Wzrost stanu poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z ternu przyległego do Szkoły oraz obiektu sportowego  w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

- spadek liczby popełnionych wykroczeń 30 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-  kontrolowanie rejonu przyległego do  Szkoły Podstawowej w Czarni raz w tygodniu do dnia 31 grudnia 2017 r.

-  Wspólne kontrolowanie rejonu szkoły z pracownikiem GKRPA w Kadzidle raz na kwartał, do dnia 31 grudnia 2017 r..

- Poinformowanie  sołtysa wsi Czarnia oraz dyrektora  Szkoły Podstawowej w Czarni o celu planu priorytetowego oraz zasadach współdziałania w ramach realizacji planu priorytetowego – do dnia 31 sierpnia 2017 r.

- Przekazanie informacji Kierownikowi Posterunku Policji w Kadzidle celem właściwego dyslokowania patroli służby prewencji do dnia 15.08.2017r.

 

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego , wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
 • Sołtys miejscowość Czarnia oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnia- utrzymywanie stałego kontaktu z dzielnicowym i informowanie o wszelkich faktach naruszeń prawa w rejonie szkoły, co przyczyni się o szybkiego reagowania na wskazane zagrożenie.
 • Wspólne kontrole miejsca zagrożonego z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • kierownik Posterunku Policji w Kadzidle dyslokowanie patroli w miejscu występowania zagrożenia.
 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
 • Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
 • Strona internetowa Urzędu Gminy w Kadzidle
 • przekazywania informacji na temat zagrożenia w trakcie spotkań środowiskowych
 • tablica informacyjna sołtysa wsi Czarnia

 

 

 Rejon nr 2

 

st. sierż. Jerzy Tabaka
telefon kom. 696-497-167

telefon stacjonarny: 29 760 17 42

adres e-mail: dzielnicowy.kadzidlo@ra.policja.gov.pl

 1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym.

Demoralizacja nieletnich na terenie przyległym do zbiornika wodnego (PPOż) w miejscowości Piasecznia, ogólnodostępnego, zadrzewionego ze względu na łamanie zakazu kąpieli, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie samego zbiornika, terenu przyległego oraz kompleksu leśnego  w godzinach 17-21, od piątku do niedzieli.  Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji mieszkańców wsi Piasecznia oraz własnej wiedzy.

 

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.
 • Wyeliminowanie naruszenia porządku prawnego poprzez ściganie osób popełniających wykroczenia kąpieli w miejscu objętych zakazem, zaśmiecania oraz zakazem wjazdu do lasu, ściganie osób przyczyniających się do powstania zagrożenia  demoralizacją nieletnich
 • Spadek liczby popełnianych wykroczeń o 30 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:
 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
 • Kontrolowanie rejonu zbiornika wodnego w miejscowości Piasecznia raz w tygodniu do dnia 31 grudnia 2017r;
 • Poinformowanie sołtysa wsi Piasecznia o celu działania planu priorytetowego oraz zasadach współdziałania w ramach tego przedsięwzięcia do dn. 31.10.2017r 
 • Kontrola zbiornika wodnego w Piaseczni wspólnie z Sołtysem wsi Piasecznia raz na cały okres trwania działania priorytetowego do dn. 31.10.2017r  
 • Przekazanie informacji Kierownikowi Posterunku Policji w Kadzidle celem właściwego dyslokowania patroli do dnia 30.09.2017r.

 

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego , wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
 • Sołtys wsi Piasecznia- utrzymywanie stałego kontaktu z dzielnicowym i informowanie o wszelkich naruszenia prawa w rejonie zbiornika PPOż przez co przyczyni się to do szybkiego reagowania na wskazane zagrożenie
 • kierownik Posterunku Policji w Kadzidle - dyslokowanie patroli w miejscu występowania zagrożenia.
 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
 • Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
 • Strona internetowa Urzędu Gminy w Kadzidle
 • przekazywania informacji na temat zagrożenia w trakcie spotkań środowiskowych
 • tablica informacyjna sołtysa wsi Piasecznia
 •  

 

 

asp. Tomasz Żerański

KMP Ostrołęka                                  

Powrót na górę strony