TWÓJ DZIELNICOWY

Plany priorytetowe dzielnicowych – POSTERUNEK POLICJI W CZERWINIE od 01.01.- 30.01.2018r.

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzili wiele spotkań środowiskowych, debat oraz konsultacji z mieszkańcami podległych im rejonów, zdiagnozowali oczekiwania oraz zagrożenia. W ich wyniku powstały zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku półroczne priorytetowe plany działań. Mają one za zadanie pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa jak również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy.

Poniżej prezentujemy zdiagnozowane problemy dzielnicowych w ich rejonach służbowych policjantów posterunku policji w Czerwinie:

GMINA TROSZYN

mł.asp. Tomasz Mierzejewski

telefon kom.  696-497-142

telefon stacjonarny: 29 760 17 22

adres e-mail: dzielnicowy.troszyn@ra.policja.gov.pl

Dzielnicowy przeprowadzają działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazami, niszczenie mienia oraz zakłócanie porządku publicznego.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:  

Dzikie wysypiska śmieci w rejonie miejscowości Zapieczne gmina Troszyn. Zdiagnozowano zagrożenie na podstawie zgłoszeń w Krajowych Mapach Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz na podstawie prowadzonych czynności wyjaśniających w strawach o wykroczenia. Zagrożenie występuje całodobowo.

Zakładany cel do o ściągnięcia:

Ujawnianie sprawców wywożenia śmieci w kompleksy leśne w rejonie miejscowość Zapieczne. Wobec sprawców będą stosowane środki represji zgodnie z obowiązującym prawem co będzie skutkowało ograniczeniem  zaistniałego zjawiska. Zakładany cel to ograniczenie powstawania nowych wysypisk w tym rejonie oraz zgłoszeń pod tym kontem na krajowej mapie zagrożeń o  30 %.

 

 • Proponowane działania wraz  z terminami realizacji  poszczególnych  etapów/zadań:
 • W ramach realizacji działania priorytetowego w miejscach  powstawania  dzikich wysypisk będą przeprowadzane kontrole terenów leśnych -2 razy w tygodniu.     Ponadto I kwartale zostano przeprowadzone spotkania z mieszkańcami miejscowości Zapieczne, Borowce, Repki, Janki Stare, które przylegają do miejsca zagrożonego. Głównym tematem spotkań będzie edukowanie mieszkańców pod kątem popełnianego wykroczenia. i pozyskiwanie wiedzy na temat sprawców wywożenia śmieci w kompleksy leśne.

  W styczniu 2018 roku zostaną sporządzone pisma do leśniczego z Nadleśnictwa Ostrołęka z siedzibą w Czerwinie, który ma nadzór nad terenem gdzie powstają wysypiska.

  W styczniu 2018 roku zostanie sporządzone pismo w  koła łowieckiego Dzik, którego  obwód  obejmuje tereny miejscowości Zapieczenie.

  Ponadto  sporządzone  zostanie pismo do dnia 31 stycznia 2018 roku, do Urzędu Gminy w Troszynie informujące  o zaistniałych zjawiskach powstawania dzikich wysypisk śmieci w rejonie miejscowości Zapieczne.

 • Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
 • - Urzędem Gminy w Troszynie-reagowanie na zgłoszenia dotyczące zaśmiecania w ramach swoich kompetencji.

  -Leśniczy   działający na terenie gminy Troszyn z Nadleśnictwa  Ostrołęka, wspólne kontrole kompleksów leśnych celem przeciwdziałania zaśmiecaniu i ujawnianie sprawców tych wykroczeń.

  - koło łowieckie  ,,Dzik’’ z Ostrołęki w trakcie polowań zwracać uwagę na osoby znajdujące się na terenie kompleksów leśnych i je zaśmiecające, informacje o takich przypadkach przekazywać do policji.

 •  

   

   

 • Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:
 • Informowanie mieszkańców miejscowości  przyległych do zdiagnozowanego zagrożenia  o powstających  zagrożeniach, podczas przeprowadzanego  spotkań. Wywieszenie  na tablicy  Urzędu Gminy w Troszynie informacji o zagrożeniu. Zamieszczanie informacji o działaniu priorytetowym na  stronie KMP Ostrołęka

   

   

GMINA CZERWIN

sierż. szt. Bogdan Sikora

telefon kom. 797-017-509

telefon stacjonarny: 29 760 17 21

adres e-mail: dzielnicowy.czerwin@ra.policja.gov.pl

Założenie dzielnicowego gminy Czerwin:

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.  

Pojazdy ciężarowe, których kierujący nie stosują się do znaków ograniczających tonaż, poruszają się w godz. 5:00 – 8:00 na trasach Czerwin–Wąsewo, Grodzisk-Borek-Wąsewo. Informacje uzyskano od mieszkańców miejscowości Skarżyn, którzy oczekują zdecydowanej reakcji na popełniane wykroczenia.

Zakładany cel do osiągnięcia:

 Ujawnianie sprawców wykroczeń, zdecydowane reagowanie na popełniane wykroczenia, co będzie skutkowało ograniczeniem tego typu zjawisk. 

 

asp. Tomasz Żerański

KMP Ostrołęka                                  

 

Powrót na górę strony