TWÓJ DZIELNICOWY

Plany priorytetowe dzielnicowych – POSTERUNEK POLICJI W GOWOROWIE od 1.07.- 31.12.2017r.

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzili wiele spotkań środowiskowych, debat oraz konsultacji z mieszkańcami podległych im rejonów, zdiagnozowali oczekiwania oraz zagrożenia. W ich wyniku powstały zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku półroczne priorytetowe plany działań. Mają one za zadanie pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa jak również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy.

Poniżej prezentujemy zdiagnozowane problemy dzielnicowych w ich rejonach służbowych policjantów posterunku policji w Goworowie:

st.asp. Sławomir Subczyński, telefon kom. 696-497-170, email:dzielnicowy.goworowo@ra.policja.gov.pl

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazami, niszczenie mienia oraz zakłócanie porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Typowanie oraz ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń oraz wyciąganie wobec nich konsekwencji karnych . W rejonie ul. Kościuszki zadaniowanie policjantów do częstych kontroli ładu i porządku publicznego.

Do chwili obecnej odnotowano spadek popełnianych przestępstw i wykroczeń w rejonie trakcji kolejowej jak też z uwagi na częste kontrole ładu i porządku w rejonie ul. Kościuszki nastąpił spadek zakłócenia ciszy nocnej i innych wykroczeń.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

1)

Zwiększenie współpracy z sołtysami miejscowości przyległych do trakcji kolejowej oraz z mieszkańcami ul. Kościuszki w Goworowie

2

Zwiększenie liczby służb pracowników SOK w rejonie trakcji Kolejowej na terenie gm. Goworowo

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Goworowo oraz tablice ogłoszeń u sołtysów

Prasa Lokalna

Strona internetowa KMP w Ostrołęce

Powrót na górę strony