TWÓJ DZIELNICOWY

Plany priorytetowe dzielnicowych – POSTERUNEK POLICJI W GOWOROWIE od 01.01.- 30.06.2018r.

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzili wiele spotkań środowiskowych, debat oraz konsultacji z mieszkańcami podległych im rejonów, zdiagnozowali oczekiwania oraz zagrożenia. W ich wyniku powstały zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku półroczne priorytetowe plany działań. Mają one za zadanie pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa jak również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy.

Poniżej prezentujemy zdiagnozowane problemy dzielnicowych w ich rejonach służbowych policjantów posterunku policji w Goworowie:

st.asp. Sławomir Subczyński, telefon kom. 696-497-170, email:dzielnicowy.goworowo@ra.policja.gov.pl

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazami, niszczenie mienia oraz zakłócanie porządku publicznego.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Spadek popełnianej liczby wykroczeń  w rejonie parkingu przy ul. Ks. Jaroszka o co najmniej trzydzieści procent w związku ze wzrostem  wykroczeń w stosunku do roku ubiegłego.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

1)

Wydział WRD w Ostrołęce przeprowadzanie częstych kontroli drogowych w rejonie parkingu przy ul. Ks. Jaroszka w Goworowie i wyciąganie konsekwencji karnych w związku z popełnianymi wykroczeniami.

2

Urząd Gminy w Goworowie zobowiąże  pracownika obsługującego monitoring do sprawdzania nagrań i przekazywania do PP Goworowo informacji odnośnie popełnianych wykroczeń

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Goworowo odnośnie działań priorytetowych na okres od 01.01.2018 roku do 01.06.2018 roku.

Przekazanie informacji na stronę internetową KMP w Ostrołęce odnośnie działań priorytetowych dzielnicowego gminy Goworowo na okres od 01.01.2018 roku do 01.06.2018roku

Prasa lokalna

Powrót na górę strony