TWÓJ DZIELNICOWY

Plany priorytetowe dzielnicowych – POSTERUNEK POLICJI W ŁYSYCH od 1.07.- 31.12.2017r.

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzili wiele spotkań środowiskowych, debat oraz konsultacji z mieszkańcami podległych im rejonów, zdiagnozowali oczekiwania oraz zagrożenia. W ich wyniku powstały zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku półroczne priorytetowe plany działań. Mają one za zadanie pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa jak również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy.

Poniżej prezentujemy zdiagnozowane problemy dzielnicowych w ich rejonach służbowych policjantów posterunku policji w Łysych:

mł. asp. Krzysztof Stypik: telefon kom. 696-497-169,  telefon stacjonarny: 29 760 17 60 adres e-mail: dzielnicowy.lyse@ra.policja.gov.pl

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazami, niszczenie mienia oraz zakłócanie porządku publicznego.

Założony cel do osiągnięcia: Dążenie do zmniejszenia ilości przypadków ujawnionych kierujących motorowerami i motocyklami bez wymaganych uprawnień, poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców, a także zapobieganie nagannym zachowaniom młodzieży, jak również profilaktyka wskazanego problemu.

Podmioty współpracujące:

- Urząd Gminy w Łysych

- Sołtysowie poszczególnych miejscowości na terenie gm. Łyse

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Spotkania środowiskowe, osobiste rozmowy, wystąpienia do społeczeństwa, zamieszczenie informacji o działaniach priorytetowych na tablicy informacyjnej w Urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łysych i Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

 

asp. Waldemar Gwiazda, telefon kom. 519-035-427,telefon stacjonarny: 29 760 17 60,adres e-mail: dzielnicowy.lyse@ra.policja.gov.pl

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w miejscowości Zalas w obrębie punktów sprzedaży alkoholu w godz. 6:00 – 24:00.

  1. Założony cel do osiągnięcia: Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  2. Nawiązanie współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu przeprowadzenia kontroli w miejscach sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  3. Zwiększenie kontroli i obserwacji podanego terenu.
  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych.
  2. Urząd Gminy w Łysych.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania środowiskowe, osobiste rozmowy, zamieszczenie informacji o działaniach na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łysych oraz Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łysych.

 

 

 

Powrót na górę strony