TWÓJ DZIELNICOWY

Plany priorytetowe dzielnicowych – POSTERUNEK POLICJI W ŁYSYCH od 01.01.- 30.06.2018r.

Dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przeprowadzili wiele spotkań środowiskowych, debat oraz konsultacji z mieszkańcami podległych im rejonów, zdiagnozowali oczekiwania oraz zagrożenia. W ich wyniku powstały zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku półroczne priorytetowe plany działań. Mają one za zadanie pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa jak również rozwiązać najbardziej nurtujące mieszkańców problemy.

Poniżej prezentujemy zdiagnozowane problemy dzielnicowych w ich rejonach służbowych policjantów posterunku policji w Łysych:

mł. asp. Krzysztof Stypik: telefon kom. 696-497-169,  telefon stacjonarny: 29 760 17 60 adres e-mail: dzielnicowy.lyse@ra.policja.gov.pl

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazami, niszczenie mienia oraz zakłócanie porządku publicznego.

Założony cel do osiągnięcia:

 1. Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej za wykroczenie z art. 43¹ ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Stosowanie przewidzianych prawem, środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis w celu eliminacji problemu.
 3. Dążenie do zmniejszenia ilości przypadków ujawnionych popełnianych wykroczeń – sposób oceny realizacji zakładanego celu  ilościowy.

Podmioty współpracujące:

 1. Urząd Gminy w Łysych – zamieszczenie informacji o działaniu priorytetowym na tablicy informacyjnej w Urzędzie oraz na stronie internetowej.
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych – objęcie zainteresowaniem wskazanego problemu

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

Spotkania środowiskowe, osobiste rozmowy, zamieszczenie informacji o działaniach priorytetowych na tablicy informacyjnej w urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łysych.

 

asp. Waldemar Gwiazda, telefon kom. 519-035-427,telefon stacjonarny: 29 760 17 60,adres e-mail: dzielnicowy.lyse@ra.policja.gov.pl

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w miejscowości Zalas w obrębie punktów sprzedaży alkoholu w godz. 6:00 – 24:00.

 1. Założony cel do osiągnięcia: Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Nawiązanie współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu przeprowadzenia kontroli w miejscach sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 3. Zwiększenie kontroli i obserwacji podanego terenu.
   
 4. Podmioty współpracujące:
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych., Urząd Gminy w Łysych.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania środowiskowe, osobiste rozmowy, zamieszczenie informacji o działaniach priorytetowych na tablicy informacyjnej w urzędzie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łysych.

 

 

 

Powrót na górę strony