Kierownictwo KMP - Kierownictwo - KMP w Ostrołęce

Kierownictwo

Kierownictwo KMP

Data publikacji 25.11.2016

________________________________________________________________________________

 Komendant Miejski Policji w Ostrołęce

podinsp. Krzysztof Szymański

 

_____________________________________________________________________

 

 

   I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce

nadkom. Jarosław Deptuła

 

_____________________________________________________________________