Zmiana na stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce - Aktualności - KMP w Ostrołęce

Aktualności

Zmiana na stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce

Data publikacji 29.11.2019

Dziś, w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce przez nadkomisarza Jarosława Deptułę. Jego obowiązki zostały powierzone nadkomisarzowi Andrzejowi Rydzewskiemu dotychczasowemu naczelnikowi Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją.

W uroczystej zbiórce uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Pan Arkadiusz Czartoryski, Wicestarosta Ostrołęcki Pan Krzysztof Parzychowski, Prokurator Rejonowy w Ostrołęce Pani Dorota Korzep - Czekalska, Komendant Miejski Policji w Ostrołęce podinspektor Krzysztof Szymański wraz ze swoimi Zastępcami, a także kadra kierownicza ostrołęckiej komendy i podległego jej komisariatu i posterunków Policji.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji i powitaniu obecnych gości odczytane zostały dwa rozkazy personalne. Pierwszy o odwołaniu ze stanowiska I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce nadkom. Jarosława Deptuły i drugi o powierzeniu jego obowiązków nadkom. Andrzejowi Rydzewskiemu.

 W trakcie uroczystości nie zabrakło ciepłych słów, podziękowań i życzeń dla ustępującego I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce nadkom. Jarosława Deptuły, jak również gratulacji dla jego następcy nadkom. Andrzeja Rydzewskiego.

Podczas uroczystej zbiórki odbyło się także wręczenie odznaczeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ,, Zasłużony Policjant”, które są przyznawane za zasługi w zakresie ochrony Bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Odznaczenia te otrzymało 9 funkcjonariuszy ostrołęckiej komendy.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniewowi Mikołajczykowi przez dowódcę dzisiejszej zbiórki kom. Krzysztofa Samula.  

W zbiórce brał udział także sztandar Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, który już od wielu lat towarzyszy nam w najważniejszych wydarzeniach naszej jednostki.

 

podkom. Tomasz Żerański

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony