Debata społeczna z mieszkańcami gminy Lelis - Aktualności - KMP w Ostrołęce

Aktualności

Debata społeczna z mieszkańcami gminy Lelis

Data publikacji 07.03.2018

W Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie odbyła się debata ewaluacyjna poświęcona bezpieczeństwu na terenie tej gminy. Jej celem była ocena osiągniętych rezultatów i zakresu realizacji wniosków sformułowanych przez mieszkańców podczas poprzedniej debaty, która odbyła się 12 czerwca ubiegłego roku. Podczas spotkania zostały także omówione nowe narzędzia teleinformatyczne, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa.

W debacie udział wzięli: mieszkańcy gminy Lelis,  Komendant Miejski Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański wraz ze swoim Zastępcą nadkom. Jarosławem Deptułą, Wójt Gminy Lelis Pan Stefan Prusik, Dyrektor Starostwa Powiatowego w Ostrołęce ds. bezpieczeństwa i rolnictwa Pan Artur Romanik, a także Naczelnicy i  Kierownicy ostrołęckiej komendy.

Po przywitaniu uczestników spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Piotr Góralczyk przedstawił realizację wniosków sformułowanych podczas poprzedniej debaty, przybliżył także strukturę Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz omówił stan bezpieczeństwa na terenie gminy Lelis.

Po zakończeniu jego wystąpienia policjant ostrołęckiego zespołu komunikacji społecznej zaprezentował nowe narzędzia informatyczne dzięki którym można w bardzo szybki sposób skontaktować się np. z dzielnicowym naszego rejonu służbowego oraz mieć wpływ na bezpieczeństwo. Mowa tu o aplikacji ,, Moja Komenda” oraz Krajowej Mapie Bezpieczeństwa.  ,,Mapa” pozwala na dodawanie za pomocą aplikacji zgłoszeń dotyczących różnych obszarów bezpieczeństwa. Po dodaniu zgłoszenia we wskazane miejsce jadą policjanci i weryfikują zgłoszenie.  Należy dodać, że obydwie aplikację są całkowicie bezpłatne.

Następnie rozpoczął się najważniejszy punkt spotkania, czyli dyskusja. Była ona doskonałą okazją, by podzielić się swoimi uwagami w tak szerokim gronie osób reprezentujących instytucję odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa. 

Podczas rozmowy z mieszkańcami głównym tematem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w szczególności dotyczące korzystania z elementów odblaskowych. Omówiono także najczęstsze sposoby działania oszustów metodami na tzw. ,,wnuczka” oraz na ,,policjanta”, a także wskazano sposoby na ich unikniecie.

Na zakończenie debaty głos zabrali: Komendant Miejskiej Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański oraz Wójt Gminy Lelis Pan Stefan Prusik.

Podkreślili oni konieczność organizacji tego rodzaju debat, podczas których mieszkańcy, a także przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa mogą wymieniać swoje uwagi w tym zakresie oraz zgłaszać spostrzeżenia.

 

asp. Tomasz Żerański

 

 

 

 

Powrót na górę strony