NOWI OFICEROWIE W SZEREGACH OSTROŁĘCKIEJ POLICJI - Aktualności - KMP w Ostrołęce

Aktualności

NOWI OFICEROWIE W SZEREGACH OSTROŁĘCKIEJ POLICJI

Data publikacji 05.02.2018

Dziś w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce odbyła się uroczysta zbiórka z okazji mianowania na I stopień oficerski funkcjonariuszy ostrołęckiej jednostki.

W uroczystości udział wzięli: kadra kierownicza, pracownicy cywilni ostrołęckiej jednostki oraz zaproszeni goście.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztofowi Szymańskiemu przez dowódcę uroczystości, którym był Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Piotr Góralczyk oraz wprowadzeniem na salę konferencyjną sztandaru ostrołęckiej jednostki.

Mianowanie na I stopień oficerski, to jedne z najwyższych wyróżnień w policji i zarazem bardzo ważna chwila dla każdego funkcjonariusza.

Dziś do tego grona dołączyli:

podkom. Radosław Marias         - Naczelnik Wydziału Patrolowego

podkom. Tomasz Orłowski         - Wydział Sztab Policji

podkom. Andrzej Damiecki        - Wydział Sztab Policji

podkom. Grzegorz Kwiatkowski - Wydział Ruchu Drogowego

podkom. Agnieszka Pawelczyk   - Komisariat Policji w Myszyńcu

podkom. Tomasz Chrzanowski   - Kierownik II Rewiru Dzielnicowych KMP w Ostrołęce
 

Nowo mianowani oficerowie z rąk, m.in. Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce odebrali gratulacje i życzenia,  a także grawertony, które będą im przypominały o bardzo ważnej dla każdego funkcjonariusza chwili.

Zanim jednak funkcjonariusze mogli założyć pagony oficerskie zobowiązani byli skończyć szkolenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas którego nabyli oni specjalistyczną wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie zadań zawodowych na wyższym poziomie, a także predysponujące ich do objęcia stanowisk kierowniczych.

 

Zaszczyt wejścia w skład Pocztu Sztandarowego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce przypadł dziś w udziale policjantom:

- st.asp. Robert Stypiński  - dowódca pocztu

- sierż. Cezary Szulkowski   - sztandarowy

-  sierż. szt. Marek Olżyński – asystujący

 

asp. Tomasz Żerański

KMP w Ostrołęce

 

 

Powrót na górę strony