TWÓJ DZIELNICOWY

Dzielnicowy rejonu nr 11 miejscowości Małkinia Górna - asp. Sylwester Andryszczyk

Data publikacji 01.12.2016

Adres e-mail: dzielnicowy.malkiniagorna1@ra.policja.gov.pl

UWAGA! PODANY ADRES MAILOWY UŁATWI CI KONTAKT Z DZIELNICOWYM, ALE NIE SŁUŻY DO SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA O PRZESTĘPSTWIE, WYKROCZENIU, PETYCJI, WNIOSKÓW ANI SKARG W ROZUMIENIU PRZEPISÓW.

DZIELNICOWI ODBIERAJĄ POCZTĘ W GODZINACH SWOJEJ SŁUŻBY

W SPRAWACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI ZADZWOŃ POD NR 997 LUB 112 LUB 29 746 92 00

Nr tel. 29 746 93 20 lub 506-891-230

Komisariat Policji w Małkini Górnej nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej pod nr tel. 29 746 92 00.

Rejon obejmuje miejscowość Małkinię Górną.

Dzielnicowy z Małkini Górnej przyjmują w Komisariacie Policji w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej 39

 

Plan działań priorytetowych:


Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.do 31.12.2019r. jest ograniczenie lub wyeliminowanie zagrożeń w postaci grupowania się osób małoletnich zagrożonych demoralizacją, zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania oraz niszczenia mienia w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 w pobliżu GOKiS oraz w pobliskim lesie

Powrót na górę strony