Konkurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów" - Aktualności - KPP w Ostrowi Mazowieckiej

Aktualności

Konkurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów"

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku Komenda Główna Policji ogłosiła konkurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów". Patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem konkursu jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach.

Konkurs plastyczny z nagrodami skierowany jest do dzieci i młodzieży urodzonych w roku 2002 i latach następnych. Prace ilustrujące Dekalog Reguł FIS pn. "Stok nie jest dla bałwanów" oraz zgłoszenie podpisane przez opiekuna prawnego należy przesłać do 20 lutego 2018r. na adres Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02- 624 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku

 

Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS):
1. POSZANOWANIE DLA INNYCH OSÓB
Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby.
2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY
Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju, stanu trasy i warunków atmosferycznych.
3. WYBÓR TORU JAZDY
Narciarz jadący powyżej musi ustalić taki tor jazdy aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu poniżej.
4. WYPRZEDZANIE
Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz wyłącznie w takiej odległości, która nie stworzy zagrożenia dla wyprzedzającego.
5. RUSZANIE Z MIEJSCA I PORUSZANIE SIĘ W GÓRĘ STOKU
Narciarz lub snowboarder korzystający z oznakowanej drogi zjazdu przy dołączeniu się do ruchu lub podejściu w górę stoku, musi spojrzeć w górę i w dół, aby upewnić się, że może to uczynić bez spowodowania zagrożenia dla siebie i innych.
6. ZATRZYMANIE NA TRASIE
Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności.
7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE
Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.
8. PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW NARCIARSKICH
Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU
W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu powinien udzielić pomocy poszkodowanemu.
10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI
Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy jest sprawcą wypadku, poszkodowanym czy świadkiem, musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 

st.sierż. Marzena Laczkowska

 

Załączniki do strony

  • 6.59 MB
  • 537.97 KB
  • 293.43 KB
Powrót na górę strony