Twój Dzielnicowy - powiat - KPP w Mławie

Twój Dzielnicowy - powiat

Twój Dzielnicowy - powiat

Data publikacji 24.11.2016

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Piotr Strągowski pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14
Komenda Powiatowa Policji w Mławie, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 106

tel. 23 654 72 23, kom. 506 890 709

 

DZIELNICA - TEREN GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 

mł. asp.  Sławomir Ostrowski - pokój nr 011 (parter), tel. 23 654 72 45, tel. kom.: 519 035 281 

e-mail: dzielnicowy.lipowieckoscielny@ra.policja.gov.pl

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.07.-31.12.2019 r.

Działania, mające na celu ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Rumoka 93, gm. Lipowiec Kościelny.

 

DZIELNICA - TEREN GMINY WIŚNIEWO

mł. asp. Krzysztof Dobrzyński  - pokój nr 011 (parter), tel. 23 654 72 45, tel. kom.: 519 035 450 

e-mail: dzielnicowy.wisniewo@ra.policja.gov.pl 

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.07.-31.12.2019 r.

Działania, mające na celu ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Stare Kosiny, gm. Wiśniewo.

 

 

Posterunek Policji w Strzegowie, Plac Wolności 2

Kierownik Posterunku Policji asp. szt. Zbigniew Grabowski pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 23 654 73 90, kom. 506 879 951

 

p.o. st. sierż. Sebastian Rutecki, tel. 23 654 73 90, tel. kom.: 519 035 274

e-mail: dzielnicowy.strzegowo1@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Strzegowo po wschodniej stronie drogi krajowej nr 7, np. m. Niedzbórz

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.01.2020-30.06.2020 r.

Działania, mające na celu ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych w rejonie sklepu w Woli Kanigowskiej, gm. Strzegowo.

 

asp. szt.  Paweł Mizerski, tel. 23 654 73 90, tel. kom.: 519 035 275 

e-mail: dzielnicowy.strzegowo2@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gm. Strzegowo po zachodniej stronie drogi krajowej nr 7

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.07.-31.12.2019 r.

Działania, mające na celu ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych w rejonie parku, przy Urzedzie Gminy w Strzegowie.

 

Posterunek Policji w Szreńsku, Plac Kanoniczny 10

Kierownik Posterunku Policji asp. Magdalena Cieślak pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 23 654 73 80, kom. 506 890 401

 

mł. asp. Arkadiusz Rudnicki, tel. 23 654 73 80, tel. kom. 519 035 451

e-mail: dzielnicowy.szrensk@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Szreńsk

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.07.-31.12.2019 r.

Przeciwdziałanie spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem w miejscowości Proszkowo w rejonie przystanku autobusowego i sklepu spożywczego.

 

asp.  Dariusz Sarwiński , tel. 23 654 73 80, tel. kom. 519 035 273

e-mail: dzielnicowy.radzanow@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Radzanów

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.07.-31.12.2019 r.

Przeciwdziałanie spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem w miejscowości Ratowo w rejonie remizy i przyległego sklepu spożywczego.

 

Posterunek Policji w Szydłowie, ul. Mazowiecka 42

Kierownik Posterunku Policji st. asp. Mariusz Sikora pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 23 654 73 70, kom. 506 890 850

 

sierż. Aleksandra Białobrzeska tel. 23 654 73 70, tel. kom.: 519 035 277

e-mail: dzielnicowy.szydlowo@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Szydłowo

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.07.-31.12.2019 r.

Działania, mające na celu ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie zagrożenia w postaci spożywania alkoholu w miejscu do tego niewyznaczonym oraz niedopuszczenie do pojawiania się kierujących pod wpływem alkoholu w miejscowości Nosarzewo Borowe.

 

 asp.  Rafał Gołębczyk, tel. 23 654 73 70, tel. kom.: 519 035 277

e-mail: dzielnicowy.stupsk@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Stupsk

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.07.-31.12.2019 r.

Zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonie siłowni plenerowej z placem zabaw.

 

Posterunek Policji w Wieczfni Kościelnej, Wieczfnia Kośc. 48

Kierownik Posterunku Policji asp. szt. Mariusz Nowociński pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 23 654 73 60, kom. 506 890 485

 

st. sierż. Michał Marat, tel. 23 654 73 60, tel. kom.: 519 035 280

e-mail: dzielnicowy.dzierzgowo@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Dzierzgowo

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.08.-31.01.2020 r.

Działania, mające na celu ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zakłócaniu ładu i porządku publicznego  w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Dzierzgowo, ul. Broniewskiego oraz zdarzeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w rejonie przejścia dla pieszych - Dzierzgowo, ul. Broniewskiego.

 

asp. szt. Tomasz Karpiński, tel. 23 654 73 60, tel. kom. 519 035 279

e-mail: dzielnicowy.wieczfniakoscielna@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Wieczfnia Kościelna

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.07.-31.12.2019 r.

Działania, mające na celu ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie zdarzeń przestępczych oraz wykroczeń na terenie miejscowości Grzebsk, gm. Wieczfnia Kościelna. 

 

Zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji MOJA KOMENDA.

 

 

Powrót na górę strony