WYDZIAŁ PREWENCJI - Dane Kontaktowe - KPP w Kozienicach

Dane Kontaktowe

WYDZIAŁ PREWENCJI

Data publikacji 26.11.2016

Wydział Prewencji

1.  Naczelnik Wydziału Prewencji – nadkom. Grzegorz Skomra

      tel. 48 614 97 08

2. p.o. Zastępca Naczelnika – podkom. Krzysztof Maćkula

       tel. 48 614 97 41

 3. Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne
      Kierownik -   asp. szt. Katarzyna Kowalska

      tel. 48 614 97 03


 4. Zespół Dzielnicowych
     tel. 48 614 614 97 38;  48 614 97 19

 
 5. Zespół ds. Wykroczeń
    tel. 48 614 97 06; 48 614 97 21 ,            

 6. Zespół Dyżurnych KPP w Kozienicach
     telefon alarmowy   KPP w Kozienicach- 112, 997, 48 61497 00

7. Jednoosobowe stanowisko ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii

      48  614 97 23

8. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Organizacji Służby

      48  614 97 40

9. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych

      48 614 97 23

Powrót na górę strony