16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć - Aktualności - KPP w Gostyninie

Aktualności

16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Data publikacji 02.12.2019

W dniach 25.11.2018 r. – 10.12.2018 r. będzie trwać międzynarodowa kampania pn. „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Noszenie białej wstążki jest wyrazem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej wobec kobiet.

Głównym celem kampanii jest uświadomienie różnym grupom społecznym jak ważny jest głos solidarności z ofiarami oraz wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu w kwestii przemocy. Symbolem kampanii została biała wstążka. Ozdabiający nią swój ubiór mężczyźni deklarują nie tylko wyrzeczenie się przemocy, ale także reagowanie na jej przejawy.

Również policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie solidaryzując się z ideą kampanii zawiesili białą wstążkę na mundurach i ubraniach. W ten sposób przekazując wyrazy poparcia i solidarności, ale też swój sprzeciw wobec przemocy stosowanej względem kobiet.

Okres międzynarodowej kampanii wypada pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Światowa akcja ma na celu eliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć m. in. poprzez budowanie świadomości, iż stanowi ona pogwałcenie praw człowieka, wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałających przemocy wobec kobiet oraz wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie przeciwko tej formie przemocy.

 

Autor: podkom. Dorota Słomkowska

Powrót na górę strony