SKARGI I WNIOSKI - Skargi i wnioski - KPP w Grójcu

Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Data publikacji 07.12.2016

Skarga powinna zawierać - imię i nazwisko skarżącego, - dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania), - dokładny opis zdarzenia.

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski,  które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w dni robocze przez:

Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu lub wyznaczonego przez niego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Grójcu, w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00.

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Grójcu przy ul. Brzozowej 108.

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę tel. 48 668-72-00 lub 48 668-72-01.

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Grójcu

ul. Brzozowa 108

05-600 Grójec 

telefaksem przesyłać na numer:
/48/ 668-72-45

 

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

kppgrojec@ra.policja.gov.pl

Warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną

Powrót na górę strony