KPP w Grójcu - Struktura - KPP w Grójcu

KPP w Grójcu

Data publikacji 02.12.2016

Wydział Kryminalny

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego - nadkom. Tomasz Witkowski

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego - podkom. Patryk Miłecki

 

Referat Dochodzeniowo-Śledczy

Referat Operacyjno-Rozpoznawczy 

Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

Wydział Prewencji

 

Naczelnik Wydziału Prewencji - podinsp. Paweł Korczak

Zastępca Naczelnika - asp. sztab. Sławomir Kortus 

 

Rewir Dzielnicowych Kierownik Rewiru Dzielnicowych - asp. sztab. Jarosław Pietrzak

Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne Kierownik - mł. asp. Paweł Słonecki

 

Zespół do spraw Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych

Zespół Dyżurnych KPP Grójec

Zespół do spraw Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego

Zespół Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

 

Wydział Ruchu Drogowego

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego - podinsp. Radosław Kaczmarek

Kierownik Ogniwa Kontroli Ruchu Drogowego WRD - p.o. podkom. Michał Prokopczyk

 

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

 

kom. Agnieszka Wójcik

 

Jednoosobowe stanowisko ds. skarg i wniosków

 

podinsp. Katarzyna Durman

 

Jednostki w terenie podległe KPP w Grójcu

 

Komisariat Policji w Warce

ul. Polna 4a,

05 - 660 Warka

tel.48 667 65 00

Komendant Komisariatu Policji w Warce - podkom. Paweł Lewandowski

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Warce -  asp. sztab. Janusz Bogdański

 

Posterunek Policji w Błędowie

ul. Nowy Rynek 13,

05 - 620 Błędów

tel. 48 668 73 50

Kierownik PP w Błędowie - st. asp. Paweł Bedyński

 

Posterunek Policji w Chynowie

ul. Główna 67,

05 - 650 Chynów

tel. 48 668 73 81

Kierownik PP – st. asp. Marcin Urbanowski

 

Posterunek Policji w Mogielnicy

ul. Mostowa 27,

05 - 640 Mogielnica

tel. 48 668 73 10

Kierownik PP w Mogielnicy – asp. sztab. Włodzimierz Wujek

 

Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Pilicą 

ul. Warszawska 16,

26 - 420 Nowe Miasto nad Pilicą

tel. 48 668 73 40

Kierownik PP w Nowym Mieście - p.o. st. asp. Hubert Pawul

 

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Belsku Dużym, ul. J. Kozietulskiego 4, 05 - 622 Belsk Duży

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Goszczyn, ul. Warszawska 45, 05 - 610 Goszczyn

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Jasieńcu, ul. Warecka 42,05 - 604 Jasieniec                

Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Pniewach, Pniewy 2, 05 - 652 Pniewy

                     

Pracownicy Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu.

 

Zespół Kadr i Szkolenia.  

Zespół Prezydialny.

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Zespół statystyki przestępczości.

Inspektorzy Referatu  Dochodzeniowo – Śledczego Wydziału Kryminalnego.

Zespół wspomagający KP w Warce – sekretariat.

Zespół Finansów i Zaopatrzenia.

 

Powrót na górę strony