Coraz bezpieczniej w Ciechanowie - Aktualności - KPP w Ciechanowie

Aktualności

Coraz bezpieczniej w Ciechanowie

Data publikacji 07.02.2019

Dla mieszkańców Ciechanowa rok 2018 to przede wszystkim mniej przestępstw. O podsumowaniu roku 2018 przez ciechanowską Policję dyskutowano podczas narady rocznej, która odbyła się w dniu wczorajszym.

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie odbyła się odprawa roczna, która była okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta za rok 2018. Oprócz kierownictwa komendy - Komendanta insp. Grzegorza Grabowskiego i I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Zbigniewa Andres, w spotkaniu udział wzięli także I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji – mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, szef Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie - Przemysław Bońkowski, a także wicestarosta powiatu ciechanowskiego – Stanisław Kęsik.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Tomasza Michułki, podziękował policjantom za dobrą służbę i wykonywanie swoich obowiązków, podkreślił także priorytety działań, jakie stawia przed sobą Policja na najbliższe lata, m.in. zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem i wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie. Wiele ciepłych słów i podziękowań za pracę w roku 2018 usłyszeliśmy od wicestarosty Stanisława Kęsik, który skierował je do wszystkich ciechanowskich policjantów.

Powrót na górę strony