Struktura Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu - Struktura - Policja Mazowiecka

Struktura Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Data publikacji 16.12.2016

Komendant Wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu
I Zastępca
Komendata
Wojewódzkiego
Policji
z siedzibą w Radomiu
Zastępca
Komendata
Wojewódzkiego
Policji
z siedzibą w Radomiu
Zastępca
Komendata
Wojewódzkiego
Policji
z siedzibą w Radomiu
Sztab
Policji
Wydział
Prewencji
Wydział
Konwojowy
Wydział
Ruchu
Drogowego
Wydział
Postępowań
Administracyjnych
Samodzielny
Pododdział
Prewencji
Policji
w Radomiu
Samodzielny
Pododdział
Prewencji
Policji
w Płocku
Samodzielny Pododdział
Kontrterrorystyczny Policji
w Radomiu
Wydział
Kryminalny
Wydział
Dochodzeniowo-
Śledczy
Wydział dw.
z Przestępczością
Narkotykową
Wydział dw.
z Przestępczością
Gospodarczą
Wydział dw.
z Korupcją
Laboratorium
Kryminalistyczne
Wydział
Wywiadu
Kryminalnego
Wydział dw.
z Cyber-
przestępczością
Wydział
Techniki
Operacyjnej
Wydział
Łączności
i Informatyki
Wydział
Gospodarki
Materiałowo-
Technicznej
Wydział
Inwestycji
i Remontów
Wydział
Transportu
Sekcja
Zamówień
Publicznych
Zespół
Funduszy
Pomocowych
Wydział
Kadr
i Szkolenia
Wydział
Kontroli
Wydział
Komunikacji
Społecznej
Wydział
Finansów
Wydział
Ochrony
Informacji
Niejawnej
Rzecznik
Prasowy
Zespół
Prasowy
Zespół
Prawny
Sekcja
Psychologów
Sekcja
Ochrony
Pracy
Pełnomocnik
Komendanta
ds. Ochrony
Praw Człowieka
Jednoosobowe
Stanowisko
ds. Audytu
Wewnętrzengo
Powrót na górę strony