Komendanci - Kierownictwo - Policja Mazowiecka

Kierownictwo

Komendanci

Data publikacji 05.12.2016

 

 

 

P.O. Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk

Mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk urodził się w 1971 r. w Toruniu. W 1993 r. ukończył Szkołę Chorążych Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. W latach 1993-1998 pracował jako technik kryminalistyki w Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Modlinie. Następnie w latach 1998-2000 jako inspektor ruchu drogowego w Placówce Żandarmerii Wojskowej w Legionowie.

W latach 2000-2006 pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Ukończył studia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji w 2004 r. oraz w zakresie pedagogiki ogólnej w 2006 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, a także Europejskie Studia Problematyki Przestępczości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2007 ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w roku 2011 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W okresie 2006-2013 zajmował stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Czosnowie. Następnie służbę pełnił jako Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, po czym w 2015 roku awansował na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku. Od 2016 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wyznaczony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W roku 2018 uzyskał na Akademii Sztuki Wojennej stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Trzykrotnie przebywał na szkoleniach w Niemczech.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

insp. Kamil Borkowski

Inspektor Kamil Borkowski urodził się w 1971 roku w Radomiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W Policji służy od 1996 roku. Pracę rozpoczął w komisariacie w Zakrzewie. Przez większość służby związany był z pionem kryminalnym. Pracując kolejno w strukturach KWP, a następnie KGP zajmował się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. W 2008 roku został naczelnikiem Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu. Kolejny etap to służba na stanowisku Naczelnika Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

1 kwietnia 2015 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

 

p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

mł. insp.  dariusz krzesicki

Mł. insp. Dariusz Krzesicki urodził się 12 czerwca 1966 roku w Radomiu. Mł. insp. Dariusz Krzesicki urodził się 1966r. w Radomiu. W 1991 r. ukończył studia w zakresie ekonomii, a w 2007r. studia z zakresu audytu i kontroli w administracji rządowej.

Do Policji wstąpił w 1992 roku. Przez większość służby związany był z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw kontroli. Od 2016 r. Naczelnik Wydziału Kontroli w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

 

Od 1 maja 2019 pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

 

 

 

Powrót na górę strony