Komendanci - Kierownictwo - Policja Mazowiecka

Kierownictwo

Komendanci

Data publikacji 05.12.2016

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu

insp. Tomasz Michułka

Inspektor Tomasz Michułka urodził się w 1971 roku w Świebodzicach. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jest także absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do Policji wstąpił w 1995 roku. Od początku związany był z pionem kryminalnym. Z dniem 9 lutego 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał go na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Insp. Tomasz Michułka służbę rozpoczynał jako asystent Wydziału Operacyjno Rozpoznawczego KRP Łódź-Górna, a następnie w 2000 roku został Kierownikiem Sekcji II Wydziału Kryminalnego KMP w Łodzi. Kolejny etap to służba jako Naczelnik Sekcji Kryminalnej IV Komisariatu KMP w Łodzi, a następnie od 2005 roku na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi. Od 2007 roku do czasu powołania na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi był Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego tej komendy. Podczas swojej drogi zawodowej odbył wiele szkoleń resortowych z zakresie zwalczania najpoważniejszych przestępstw kryminalnych takich jak akty terroryzmu i uprowadzenia osób dla okupu. Od 15 stycznia 2016r. insp. Tomasz Michułka pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Od 9 lutego 2016 r. jest Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu.

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Marek Świszcz

Inspektor Marek Świszcz urodził się w 1964 roku. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, zaraz po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji na lubelskim UMCS. Natychmiast zafascynowała go praca dochodzeniowa. Służbę rozpoczął w Komendzie Rejonowej Policji w Puławach, potem został przeniesiony do Garwolina, gdzie pracował w pionie dochodzeniowo - śledczym, był też zastępcą komendanta ds. kryminalnych, a od kwietnia 2006 roku komendantem powiatowym. W kwietniu 2012 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu odpowiedzialnego za pion prewencji. "Policja ma być wśród ludzi i dla ludzi" to jego dewiza.

 

Komendant Świszcz przez długi czas był wykładowcą w Policealnym Studium Ochrony Osób i Mienia. Jak mówi, praca z młodzieżą przynosi mu dużo satysfakcji. W wolnym czasie poświęca się swoim dwóm pasjom: historii i jeździe na rowerze. Każdego dnia stara się pamiętać o tym, aby być dobrym dla ludzi. Marek Świszcz jest żonaty, ma jedną córkę.

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

insp. Kamil Borkowski

Inspektor Kamil Borkowski urodził się w 1971 roku w Radomiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W Policji służy od 1996 roku. Pracę rozpoczął w komisariacie w Zakrzewie. Przez większość służby związany był z pionem kryminalnym. Pracując kolejno w strukturach KWP, a następnie KGP zajmował się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. W 2008 roku został naczelnikiem Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu. Kolejny etap to służba na stanowisku Naczelnika Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

1 kwietnia 2015 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

mł. insp. Mirosław Jedynak

Mł. insp. Mirosław Jedynak urodził się w 1963 roku. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Przez cały czas jest związany z pionem logistyki. Ostatnio zajmował stanowisko naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Komendant Główny Policji z dniem 22 stycznia 2016 r. powierzył mu pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Powrót na górę strony