Spotkanie koordynatorów pracowni chemicznych z LK KWP/KSP. - Aktulaności - Policja Mazowiecka

Aktulaności

Spotkanie koordynatorów pracowni chemicznych z LK KWP/KSP.

W dniu 09 lutego 2017 roku odbyło się w Komendzie Głównej Policji spotkanie koordynatorów pracowni chemicznych ze wszystkich laboratoriów chemicznych KWP i KSP. Spotkanie prowadziła Kierownik Zakładu Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji dr Anna Trynda.

Spotkanie było poświęcone nowej metodyce badania materiału roślinnego pochodzącego z konopi, uruchomieniu wszystkich rodzajów badań w specjalizacji badania chemiczne, wykonywaniu badań z zakresu materiałów wybuchowych oraz wyposażeniu pracowni chemicznych w sprzęt badawczy. W trakcie dyskusji przedstawiciele poszczególnych laboratoriów prezentowali krótkie informacje na temat problemów występujących w ich jednostkach.W spotkaniu uczestniczyli dr Grzegorz Piotrowski i podkom. mgr inż. Krzysztof Choroś.

Powrót na górę strony