Aktulaności

Szkolenie zewnętrzne „Zadania i obowiązki kierownictwa technicznego z elementami auditu wewnętrznego zgodnego z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005”.

Data publikacji 21.12.2017

W dniu 11 grudnia 2017roku odbyło się szkolenie zamknięte przeprowadzone przez dr Sławomira Pilaszka przedstawiciela firmy doradczej ISOTOP s.c, w ramach podnoszenia kompetencji pracowników Laboratorium Kryminalistycznego. Temat szkolenia „Zadania i obowiązki kierownictwa technicznego z elementami auditu wewnętrznego zgodnego z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005”.

Szkolenie miało na celu pogłębienie wiedzy pracowników na temat normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych  wzorcujących”, na którą Laboratorium Kryminalistyczne posiada akredytację NR 1434.

Zakres szkolenia obejmował tematykę dotyczącą kierownictwa technicznego oraz przygotowania pracowników do przeprowadzania auditów wewnętrznych. Podczas szkolenia pracownicy zostali zapoznani z procedurami auditów wewnętrznych oraz działaniami poauditowymi.

Powrót na górę strony