Aktulaności

Terminy realizacji zleceń w Laboratorium Kryminalistycznym KWP z siedzibą w Radomiu stan na dzień 09.01.2020r.

Data publikacji 17.11.2017

Sprawy, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania są traktowane priorytetowo - bez względu na specjalność, której badania dotyczą. Warunkiem koniecznym takiego sposobu realizacji zlecenia jest dostarczenie kopii postanowienia Sądu o zastosowaniu środka zapobiegawczego. Warunkiem niezbędnym do podjęcia skutecznych działań przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP z s. w Radomiu, w przypadku spraw aresztowych, jest bezzwłoczne dostarczenie dokumentów i śladów/dowodów rzeczowych, tuż po zastosowaniu przez Sąd wyżej wymienionego środka.

Terminy realizacji zleceń w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Stan na dzień 09.01.2020r.

Specjalność kryminalistyczna

Sredni czas oczekiwania

 

Klasyczne badania dokumentów

 

45 dni

Badania cyfrowych nośników danych

 

40 dni

Badania informatyczne

 

350 dni

Czynności certyfikowanego specjalisty z zakresu badań cyfrowych nośników danych

 

45 dni

Badania broni i balistyka

 

80 dni

Badania mechanoskopijne

 

20 dni

Badania wypadków drogowych

90 dni

 

Badania osmologiczne

 

15 dni

Badania chemiczne

30 dni - alkohol

60 dni – narkotyki

 

Badania daktyloskopijne

 

60 dni

 

Wnioski AFIS

 

5 dni

Badania traseologiczne

 

30 dni

 

Powrót na górę strony