Zakrywanie ust i nosa od dzisiaj obowiązkowe - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Zakrywanie ust i nosa od dzisiaj obowiązkowe

Data publikacji 16.04.2020

Od 16 kwietnia do odwołania obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. W uszczegółowionych przepisach rząd wskazał, kiedy zasłanianie twarzy jest obowiązkowe, a także jakich sytuacji dotyczą wyjątki. Jednak dla bezpieczeństwa wszystkich najlepiej zakrywać usta i nos zawsze, ponieważ wśród nas mogą znajdować się osoby zakażone koronawirusem, które przechodzą chorobę bezobjawowo, a poprzez stosowanie np. maseczki nie będą nieświadomie zarażać innych.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie Polski obowiązuje do odwołania. Dotyczy wszystkich, którzy znajdują się:

​- w środkach publicznego transportu zbiorowego, a także w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie – czyli członkowie rodziny mogą wspólnie podróżować autem bez masek lub ich zamienników, pamiętając o konieczności zasłonięcia twarzy przy wysiadaniu,

- w miejscach ogólnodostępnych – na drogach i placach,

- w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym (przy czym za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny) – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych, chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów,

- w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

- na terenie nieruchomości wspólnych, które stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – chodzi np. o części wspólne budynków wielorodzinnych (klatki schodowe, windy, pralnie).

 

Ważne!

Pracownicy sklepów i punktów usługowych mogą zakrywać twarze przy pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie kasy, punkty sprzedaży, okienka itd. są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

 

Zakrywać usta i nos muszą co do zasady wszyscy. Wprowadzono jednak kilka wyjątków. Wśród nich znajdują się:

  1. dzieci do 4 lat,
  2. osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
  3. osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
  4. osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
  5. osoby poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
  6. pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
  7. kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
  8. duchowni sprawujący obrzędy religijne,
  9. rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,
  10. żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

 

W rozporządzeniu wyliczono też przypadki, gdy istnieje obowiązek odkrycia ust i nosa. Może to nastąpić na żądanie:

​1. organów uprawnionych w przypadku legitymowania w celu ustalenia tożsamości lub

2. innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności dokonania identyfikacji lub weryfikacji tożsamości.

Czyli policjanci, strażnicy graniczni, kasjerzy w banku czy sprzedawcy w sklepie mogą zażądać od nas odkrycia twarzy w celu identyfikacji. Mamy obowiązek uczynić to na ich prośbę.

 

Od dzisiaj został wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. To może być chustka, szalik czy materiałowa maseczka. Maseczki wielorazowe, aby zachować ich sterylność,  powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze, co najmniej 60 °C.

Maseczka powinna przylegać ściśle do twarzy, ale pozostawać wygodę noszenia i oddychania. Maseczki wielorazowe powinniśmy prać po każdym użyciu.

 

ZP KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony