Aktualności

Święto Policji oraz nadanie i wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach

Msza Święta, uroczysty apel, nadanie i wręczenie Sztandaru, medale, awanse, wyróżnienia, wiele ciepłych słów i pochwał przy akompaniamencie policyjnej orkiestry oraz współudziale znakomitych gości i mieszkańców. Tak w skrócie wyglądały obchody 100. rocznicy powstania Polskiej Policji w Kozienicach.

Sto lat temu, 24 lipca 1919 roku, na mocy ustawy o Policji Państwowej, utworzono umundurowaną i uzbrojoną formację, zorganizowaną na wzór wojskowy i podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Policja Państwowa stała się symbolem wolnej Polski, która wróciła na mapy Europy i świata po 123 latach zaborów.

Dzisiaj uroczysty apel z okazji Święta Policji oraz nadania i wręczenia sztandaru kozienickiej komendzie Policji poprzedziła Msza Święta, w kościele p.w. Św. Rodziny w Kozienicach, którą celebrował ksiądz biskup Henryk Tomasik wspólnie z kapelanami Policji. Po mszy, kompania honorowa Policji, Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Głównej Policji na czele z tamburmajorem podkom. Jakubem Pietruchą, policjanci i goście przemieścili się na plac przy krytej pływalni Delfin, gdzie dowódca uroczystości podinsp. Krzysztof Kmieciak złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamilowi Brasze. Komendant Powiatowy Policji insp. Tomasz Cybulski przywitał serdecznie wszystkich przybyłych gości. W trakcie uroczystości odczytano Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbietę Witek oraz Akt Wręczenia Sztandaru.

Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej. Po zakończeniu wpisów do księgi pamiątkowej nastąpiło przekazanie Sztandaru. Sztandar przekazał przewodniczący Społecznego Komitetu na rzecz Ufundowania Sztandaru dla KPP w Kozienicach Starosta Andrzej Jung na ręce Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Bracha, który następnie przekazała sztandar insp. Tomaszowi Cybulskiemu.

Poczty sztandarowe towarzyszące wystawiły: Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa Mazowieckiego, Komenda Miejska Policji w Radomiu, Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie, Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kozienicach, Zakład Karny w Żytkowicach, Enea Wytwarzanie, Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Kozienice, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.

W dalszej części uroczystego apelu, w ramach obchodów Święta Policji, odbyła się ceremonia wręczenia policjantom aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe przez nadinsp. Kamila Brachę, mł. insp. Zbigniewa Mikołajczyka oraz insp. Tomasza Cybulskiego.

Medale i odznaki z rąk Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podinsp. Dariusza Brzezickiego otrzymali: insp. Tomasz Cybulski, asp. szt. Grzegorz Ambroziewicz, Katarzyna Kowalska, Jakub Olszak, Mariusz Warmijak oraz kom. Dariusz Szewc.

Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji Anna Kwasiborska wręczyła medale za zasługi dla NSSZ Pracowników Policji: insp. Tomaszowi Cybulskiemu, Agnieszce Kaczkowskiej oraz Małgorzacie Wach.

Weronika Piwarska odczytała list okolicznościowy wystosowany przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek wystosowała na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kozienicach oraz Przewodniczącego Społecznego Komitetu na Rzecz Ufundowania Sztandaru pismo okolicznościowe.

Po przemówieniach Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachy, Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga oraz Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego uroczystości dobiegły końca.

Uroczysty apel zakończyło odprowadzenie sztandaru przez kompanię honorową.

W drugiej części obchodów odbył się piknik rodzinny, na którym nie zabrakło atrakcji. Na przybyłych gości czekały pokazy sprzętu policyjnego oraz wojskowego, laboratorium kryminalistyczne, prezentacje grup rekonstrukcyjno-historycznych. Swoje stoiska miały Enea Wytwarzanie, Kozienicki Park Krajobrazowy, Sanepid i Ośrodek Profilaktyki Uzależnień.

 • Zastępc Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha podczas przekazania Sztandaru Komendantowi Powiatowemu Policji insp. Tomaszowi Cybulskiemu
 • Uroczystości w kościele
 • Poczty sztandarowe w kościele
 • Podziękowania dla księdza biskupa Henryka Tomasika
 • Przemarsz kompani honorowej Policji
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha podczas przywitania z pocztami sztandarowymi
 • Poczet Flagowy uroczystości
 • Prezentacja pocztów sztandarowych podczas podnoszenia flagi państwowej
 • Kadra kierownicza mazowieckiej Policji
 • ksiądz biskup Henryk Tomasik podczas poświęcenia sztandaru
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha podczas przekazania Sztandaru Komendantowi Powiatowemu Policji insp. Tomaszowi Cybulskiemu
 • Komendant Powiatowy Policji insp. Tomasz Cybulski podczas przekazania sztandaru
 • Prezentacja Sztandaru przez poczet sztandarowy
Powrót na górę strony