Powierzenie obowiązków nowemu zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Powierzenie obowiązków nowemu zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

Mł. insp. Dariuszowi Krzesickiemu zostały dzisiaj powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. W oficjalnej części udział wzięło kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Uroczystość odbyła się w Sali Tradycji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, gdzie przybyłych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Tomasza Michułki, przywitał Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej podinsp. Krzysztof Kapturski. Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia mł. insp. Dariusz Zaremba odczytał rozkaz Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka o powierzeniu obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu Naczelnikowi Wydziału Kontroli mł. insp. Dariuszowi Krzesickiemu.

Komendant Michułka pogratulował mł. insp. Krzesickiemu awansu i życzył dalszych sukcesów w służbie. Obejmujący stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu podziękował za zaufanie jakim został obdarzony, a zgromadzonych policjantów poprosił o koleżeńskie wsparcie.

Mł. insp. Dariusz Krzesicki urodził się 1966r. w Radomiu. W 1991 r. ukończył studia w zakresie ekonomii, a w 2007r. studia z zakresu audytu i kontroli w administracji rządowej.

Przez większość służby związany z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw kontroli. Od 2016 r. Naczelnik Wydziału Kontroli w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

  • insp. Tomasz Michułka gratuluje nowemu zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Dariuszowi Zarembie
  • Kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu
  • Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu
  • Pełniący obowiązki  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Dariusz Zaremba
  • Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasza Michułka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Kamil Borkowski, pełniący obowiązki Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Dariusz Zaremba
  • Kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu gratuluje nowemu zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Dariuszowi Zarembie
Powrót na górę strony