Pożegnanie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu - Aktualności - Policja Mazowiecka

Aktualności

Pożegnanie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się dzisiaj uroczyste pożegnanie inspektora Mirosława Jedynaka. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych, kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu oraz zaproszeni goście.

Inspektor Mirosław Jedynak pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i złożył meldunek o zdaniu obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego. Insp. Tomasz Michułka, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, skierował do odchodzącego insp. Jedynaka, słowa podziękowania za służbę. W imieniu swoim oraz mazowieckich policjantów podkreślił, że na emeryturę odchodzi człowiek, który był ogromnym oparciem dla wszystkich przez 28 lat wzorowej służby.

Insp. Mirosław Jedynak nie krył wzruszenia. Podziękował wszystkim za zaufanie, którym go obdarzyli w 2016 roku powierzając funkcję zastępcy szefa mazowieckich policjantów oraz tym, z którymi przez lata służby na Mazowszu współpracował.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, kadra kierownicza mazowieckiego garnizonu oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in. Zastępca Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji nadkom. Piotr Pogorzelski, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, I Zastępca szef mazowieckiego garnizonu Policji insp. Zbigniew Mikołajczyk.

W uroczystości zdania obowiązków udział wzięli także były Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu Rafał Korczak, były Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji Roman Sobczak, były Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji Waldemar Wódkowski, były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu Janusz Stępniak,

Odchodzącego na emeryturę Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu pożegnały również Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego podinsp. Dariusz Brzezicki oraz Kapelan mazowieckiej Policji ks. kan. Mirosław Dragiel.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Radomiu przyznał Krzyż Niepodległości Pierwszej Klasy z Gwiazdą odchodzącemu na emeryturę Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Inspektor Mirosław Jedynak służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Przez cały czas był związany z pionem logistyki. Zajmował stanowisko naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, od stycznia 2016 r. pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu odpowiedzialnego za służbę wspomagającą działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

 

Powrót na górę strony